Cena detaljno Štampaj

noći71071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava09.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava16.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s3s1s2s1s3s
STANDARD CITY | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi925 1195 945 1535 945 1535 925 1195 925 1195 925 1195 945 1195 1535 945 1195 1555 945 1195 945 1195 945 1195 945 1215 945 1235 945 1255 1670 960 1275 1690 980 1290 1000 1310 1020 1330 1035 1350 1055 1365
Jednokrevetna1220 1625 1240 2135 1240 2135 1220 1625 1220 1625 1220 1625 1240 1625 2135 1240 1625 2165 1240 1625 1240 1625 1240 1625 1240 1655 1240 1680 1240 1710 2335 1270 1740 2365 1300 1765 1325 1795 1355 1825 1385 1855 1415 1880
STANDARD CITY | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1055 1385 1075 1800 1075 1800 1055 1385 1055 1385 1055 1385 1075 1385 1800 1075 1385 1820 1075 1385 1075 1385 1075 1385 1075 1405 1075 1425 1075 1440 1930 1095 1460 1950 1110 1480 1130 1500 1150 1515 1170 1535 1185 1555
Jednokrevetna1420 1910 1440 2535 1440 2535 1420 1910 1420 1910 1420 1910 1440 1910 2535 1440 1910 2560 1440 1910 1440 1910 1440 1910 1440 1935 1440 1965 1440 1990 2725 1470 2020 2755 1495 2045 1525 2075 1550 2100 1580 2130 1605 2155
DELUXE ROOM SEA SIDE VIEW | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi940 1220 960 1570 960 1570 940 1220 940 1220 940 1220 960 1220 1570 960 1220 1590 960 1220 960 1220 960 1220 960 1240 960 1260 960 1275 1700 975 1295 1720 995 1315 1015 1335 1035 1350 1055 1370 1070 1390
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-12,99610 744 610 921 610 921 610 744 610 744 610 744 610 744 921 610 744 931 610 744 610 744 610 744 610 753 610 762 610 771 985 619 780 994 628 789 638 798 647 807 656 817 665 826
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-6,99 (ako je 1.dete 3,00-6,99)610 744 610 921 610 921 610 744 610 744 610 744 610 744 921 610 744 931 610 744 610 744 610 744 610 753 610 762 610 771 985 619 780 994 628 789 638 798 647 807 656 817 665 826
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)610 744 610 921 610 921 610 744 610 744 610 744 610 744 921 610 744 931 610 744 610 744 610 744 610 753 610 762 610 771 985 619 780 994 628 789 638 798 647 807 656 817 665 826
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-6,99)610 744 610 921 610 921 610 744 610 744 610 744 610 744 921 610 744 931 610 744 610 744 610 744 610 753 610 762 610 771 985 619 780 994 628 789 638 798 647 807 656 817 665 826
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99)602 732 602 905 602 905 602 732 602 732 602 732 602 732 905 602 732 915 602 732 602 732 602 732 602 741 602 750 602 759 969 611 768 978 620 779 630 788 639 797 648 805 657 814
Jednokrevetna1245 1660 1265 2185 1265 2185 1245 1660 1245 1660 1245 1660 1265 1660 2185 1265 1660 2210 1265 1660 1265 1660 1265 1660 1265 1690 1265 1715 1265 1745 2385 1295 1775 2410 1325 1800 1350 1830 1380 1860 1410 1885 1435 1915
Treća osoba760 945 760 1190 760 1190 760 945 760 945 760 945 760 945 1190 760 945 1200 780 945 780 945 760 945 760 955 780 970 760 980 1280 770 995 1290 805 1005 815 1020 810 1030 820 1045 855 1055
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-12,99610 744 610 921 610 921 610 744 610 744 610 744 610 744 921 610 744 931 610 744 610 744 610 744 610 753 610 762 610 771 985 619 780 994 628 789 638 798 647 807 656 817 665 826
DELUXE ROOM SEA SIDE VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1070 1410 1090 1830 1090 1830 1070 1410 1070 1410 1070 1410 1090 1410 1830 1090 1410 1850 1090 1410 1090 1410 1090 1410 1090 1425 1090 1445 1090 1465 1965 1110 1485 1985 1130 1500 1145 1520 1165 1540 1185 1560 1205 1575
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-12,99674 835 674 1049 674 1049 674 835 674 835 674 835 674 835 1049 674 835 1057 674 835 674 835 674 835 674 843 674 851 674 859 1105 682 867 1113 690 875 698 883 706 891 714 899 722 907
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-6,99 (ako je 1.dete 3,00-6,99)674 835 674 1049 674 1049 674 835 674 835 674 835 674 835 1049 674 835 1057 674 835 674 835 674 835 674 843 674 851 674 859 1105 682 867 1113 690 875 698 883 706 891 714 899 722 907
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)674 835 674 1049 674 1049 674 835 674 835 674 835 674 835 1049 674 835 1057 674 835 674 835 674 835 674 843 674 851 674 859 1105 682 867 1113 690 875 698 883 706 891 714 899 722 907
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-6,99)674 835 674 1049 674 1049 674 835 674 835 674 835 674 835 1049 674 835 1057 674 835 674 835 674 835 674 843 674 851 674 859 1105 682 867 1113 690 875 698 883 706 891 714 899 722 907
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99)666 823 666 1033 666 1033 666 823 666 823 666 823 666 823 1033 666 823 1043 666 823 666 823 666 823 666 833 666 843 666 853 1105 676 865 1115 686 875 696 885 708 895 718 905 728 915
Jednokrevetna1445 1945 1465 2580 1465 2580 1445 1945 1445 1945 1445 1945 1465 1945 2580 1465 1945 2610 1465 1945 1465 1945 1465 1945 1465 1970 1465 2000 1465 2025 2775 1495 2055 2800 1520 2080 1545 2110 1575 2135 1600 2165 1630 2190
Treća osoba845 1070 845 1365 845 1365 845 1070 845 1070 845 1070 845 1070 1365 845 1070 1380 865 1070 865 1070 845 1070 845 1080 865 1095 845 1105 1455 860 1120 1465 890 1130 905 1145 895 1155 910 1170 940 1180
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-12,99674 835 674 1049 674 1049 674 835 674 835 674 835 674 835 1049 674 835 1057 674 835 674 835 674 835 674 843 674 851 674 859 1105 682 867 1113 690 875 698 883 706 891 714 899 722 907

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A