Cena detaljno Štampaj

noći714714710147111471014
Prijava10.0610.0617.0617.0621.0621.0621.0624.0624.0624.0628.0628.0628.06
Odjava17.0624.0624.0601.0728.0601.0705.0701.0705.0708.0705.0708.0712.07
Status2s2s2s4s
STANDARD POGLED KOPNO | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi692 1160 811 1326 840 1075 1385 860 1170 1400 880 1115 1445
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 13,00-16,99565 894 646 1012 667 831 1051 680 900 1064 698 863 1098
Jednokrevetna868 1567 1044 1824 1095 1440 1910 1120 1585 1935 1155 1505 2040
Treća osoba592 920 670 1040 695 855 1075 705 925 1090 725 890 1125
STANDARD POGLED MORE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi704 1191 831 1370 865 1105 1430 880 1205 1445 905 1145 1495
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 13,00-16,99571 913 659 1040 682 854 1082 696 924 1096 714 885 1132
Jednokrevetna884 1620 1078 1942 1130 1545 2095 1205 1755 2170 1305 1720 2370
Treća osoba596 938 685 1065 710 880 1110 720 950 1120 740 910 1160
STANDARD LARGE LAND VIEW | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi816 1447 976 1676 1020 1330 1750 1040 1460 1775 1075 1385 1840
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 13,00-16,99314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 13,00-16,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Drugo dete 13,00-16,99 (ako je 1.dete 13,00-16,99)521 802 598 910 620 758 941 626 810 948 635 773 973
Treća osoba816 1447 976 1676 1020 1330 1750 1040 1460 1775 1075 1385 1840
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 13,00-16,99314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
SUPERIOR BUNKBED LAND VIEW | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi904 1651 1093 1922 1145 1515 2010 1170 1665 2035 1205 1580 2110
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 13,00-16,99314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 13,00-16,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)345 394 363 418 369 392 424 369 400 424 369 392 426
Drugo dete 13,00-16,99 (ako je 1.dete 13,00-16,99)383 477 408 514 416 463 526 419 482 529 424 471 538
Treća osoba372 420 389 444 395 420 450 395 425 450 395 420 450
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 13,00-16,99314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 13,00-16,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)345 394 363 418 369 392 424 369 400 424 369 392 426

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer – na upit.

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK EGEJSKA TURSKA LETO 2023. br.9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA EGEJSKA TURSKA LETO 2023. br.9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A