Cena detaljno Štampaj

noći71071014781014710141071010710710147101471014107101071071014710147101410710107107101471014
Prijava08.0708.0709.0709.0709.0710.0710.0710.0710.0711.0711.0711.0712.0713.0713.0714.0715.0715.0716.0716.0716.0717.0717.0717.0718.0718.0718.0719.0720.0720.0721.0722.0722.0723.0723.0723.0724.0724.0724.0725.0725.0725.0726.0727.0727.0728.0729.0729.0730.0730.0730.0731.0731.0731.07
Odjava15.0718.0716.0719.0723.0717.0718.0720.0724.0718.0721.0725.0722.0720.0723.0724.0722.0725.0723.0726.0730.0724.0727.0731.0725.0728.0701.0829.0727.0730.0731.0729.0701.0830.0702.0806.0831.0703.0807.0801.0804.0808.0805.0803.0806.0807.0805.0808.0806.0809.0813.0807.0810.0814.08
Status3s1s2s1s1s1s1s1s1s1s
JADE ROOM | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3535 4925 3590 4980 6835 3590 4025 4980 6880 3590 4980 6925 4980 3620 5010 5055 3620 5100 3620 5145 7180 3665 5190 7225 3680 5235 7240 5280 3800 5325 5375 3890 5420 3940 5465 7495 3940 5465 7495 3940 5465 7495 5465 3940 5465 5465 3940 5465 3940 5465 7495 3940 5465 7495
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna6085 8585 6185 8685 12025 6185 6990 8685 12105 6185 8685 12185 8685 6215 8715 8800 6215 8880 6215 8960 12625 6295 9045 12705 6350 9125 12755 9205 6540 9285 9370 6705 9450 6785 9530 13190 6785 9530 13190 6785 9530 13190 9530 6785 9530 9530 6785 9530 6785 9530 13190 6785 9530 13190
Treća osoba2580 3550 2620 3590 4890 2620 2910 3590 4920 2620 3590 4950 3590 2650 3620 3655 2650 3685 2650 3715 5140 2680 3750 5170 2680 3780 5175 3810 2775 3845 3875 2840 3905 2870 3940 5360 2870 3940 5360 2870 3940 5360 3940 2870 3940 3940 2870 3940 2870 3940 5360 2870 3940 5360
JADE ROOM PARTIAL SEA VIEW | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3855 5380 3915 5445 7485 3915 4395 5445 7535 3915 5445 7580 5445 3945 5475 5525 3945 5575 3945 5625 7860 3995 5675 7910 4015 5725 7930 5775 4145 5820 5870 4245 5920 4295 5970 8210 4295 5970 8210 4295 5970 8210 5970 4295 5970 5970 4295 5970 4295 5970 8210 4295 5970 8210
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna6660 9410 6770 9525 13195 6770 7660 9525 13285 6770 9525 13370 9525 6800 9555 9645 6800 9730 6800 9820 13850 6890 9910 13940 6950 10000 13995 10090 7160 10180 10270 7335 10355 7425 10445 14475 7425 10445 14475 7425 10445 14475 10445 7425 10445 10445 7425 10445 7425 10445 14475 7425 10445 14475
Treća osoba2805 3875 2850 3920 5345 2850 3175 3920 5380 2850 3920 5415 3920 2880 3950 3985 2880 4020 2880 4055 5620 2915 4090 5655 2920 4125 5660 4160 3020 4195 4230 3090 4265 3125 4300 5870 3125 4300 5870 3125 4300 5870 4300 3125 4300 4300 3125 4300 3125 4300 5870 3125 4300 5870
JADE ROOM SEA VIEW | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4170 5840 4240 5910 8130 4240 4765 5910 8185 4240 5910 8240 5910 4270 5940 5990 4270 6045 4270 6100 8540 4325 6155 8595 4350 6210 8620 6265 4485 6315 6370 4595 6425 4650 6480 8920 4650 6480 8920 4650 6480 8920 6480 4650 6480 6480 4650 6480 4650 6480 8920 4650 6480 8920
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna7235 10240 7355 10360 14365 7355 8325 10360 14460 7355 10360 14560 10360 7385 10390 10485 7385 10585 7385 10680 15075 7485 10780 15170 7550 10875 15240 10975 7775 11070 11165 7970 11265 8065 11360 15755 8065 11360 15755 8065 11360 15755 11360 8065 11360 11360 8065 11360 8065 11360 15755 8065 11360 15755
Treća osoba3030 4200 3075 4245 5805 3075 3435 4245 5845 3075 4245 5880 4245 3105 4275 4315 3105 4350 3105 4390 6095 3145 4425 6135 3150 4465 6140 4500 3255 4540 4575 3330 4610 3370 4650 6360 3370 4650 6360 3370 4650 6360 4650 3370 4650 4650 3370 4650 3370 4650 6360 3370 4650 6360
PEARL POOL ROOM | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4810 6755 4890 6835 9430 4890 5505 6835 9490 4890 6835 9555 6835 4920 6865 6925 4920 6990 4920 7055 9900 4980 7115 9965 5015 7180 10000 7245 5170 7305 7370 5300 7435 5360 7495 10345 5360 7495 10345 5360 7495 10345 7495 5360 7495 7495 5360 7495 5360 7495 10345 5360 7495 10345
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)2520 3493 2559 3532 4829 2559 2883 3532 4861 2559 3532 4893 3532 2559 3532 3564 2559 3595 2559 3627 5051 2591 3659 5082 2622 3690 5114 3722 2686 3754 3785 2749 3817 2781 3849 5272 2781 3849 5272 2781 3849 5272 3849 2781 3849 3849 2781 3849 2781 3849 5272 2781 3849 5272
Jednokrevetna8385 11890 8525 12030 16705 8525 9665 12030 16820 8525 12030 16930 12030 8555 12060 12175 8555 12290 8555 12400 17525 8670 12515 17640 8755 12625 17725 12740 9010 12855 12965 9235 13080 9350 13190 18320 9350 13190 18320 9350 13190 18320 13190 9350 13190 13190 9350 13190 9350 13190 18320 9350 13190 18320
Treća osoba3470 4835 3530 4890 6710 3530 3950 4890 6750 3530 4890 6795 4890 3560 4920 4965 3560 5010 3560 5055 7045 3600 5095 7090 3615 5140 7105 5185 3735 5230 5275 3820 5315 3865 5360 7355 3865 5360 7355 3865 5360 7355 5360 3865 5360 5360 3865 5360 3865 5360 7355 3865 5360 7355

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A