Cena detaljno Štampaj

noći7101471014107101071071014781014710141071010710710147101471014107101071071014710147101410710107107101471014
Prijava03.0703.0703.0704.0704.0704.0705.0706.0706.0707.0708.0708.0709.0709.0709.0710.0710.0710.0710.0711.0711.0711.0712.0713.0713.0714.0715.0715.0716.0716.0716.0717.0717.0717.0718.0718.0718.0719.0720.0720.0721.0722.0722.0723.0723.0723.0724.0724.0724.0725.0725.0725.0726.0727.0727.0728.0729.0729.0730.0730.0730.0731.0731.0731.07
Odjava10.0713.0717.0711.0714.0718.0715.0713.0716.0717.0715.0718.0716.0719.0723.0717.0718.0720.0724.0718.0721.0725.0722.0720.0723.0724.0722.0725.0723.0726.0730.0724.0727.0731.0725.0728.0701.0829.0727.0730.0731.0729.0701.0830.0702.0806.0831.0703.0807.0801.0804.0808.0805.0803.0806.0807.0805.0808.0806.0809.0813.0807.0810.0814.08
Status3s1s2s1s1s1s1s1s1s1s1s1s2s1s1s
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1133 1466 1925 1133 1466 1934 1466 1133 1466 1475 1133 1488 1133 1498 1984 1142 1234 1506 1997 1151 1520 2006 1529 1204 1568 1577 1222 1590 1230 1600 2086 1230 1600 2086 1200 1600 2056 1600 1230 1600 1600 1230 1600 1230 1600 2086 1230 1600 2086 1230 1600 2086 1600 1230 1600 1600 1230 1600 1230 1600 2086 1230 1600 2086
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)680 849 1077 680 849 1082 849 680 849 853 680 859 680 863 1108 686 747 869 1112 690 874 1118 878 701 884 889 711 894 716 899 1143 716 899 1143 716 899 1143 899 716 899 899 716 899 716 899 1143 716 899 1143 716 899 1143 899 716 899 899 716 899 716 899 1143 716 899 1143
Jednokrevetna1524 2024 2712 1524 2024 2726 2024 1524 2024 2042 1524 2056 1524 2074 2802 1538 1692 2087 2820 1552 2100 2834 2118 1613 2162 2180 1644 2194 1658 2207 2940 1658 2207 2940 1628 2207 2910 2207 1658 2207 2207 1658 2207 1658 2207 2940 1658 2207 2940 1658 2207 2940 2207 1658 2207 2207 1658 2207 1658 2207 2940 1658 2207 2940
Treća osoba894 1133 1452 894 1133 1457 1133 894 1133 1138 894 1146 894 1151 1493 904 959 1160 1502 912 1169 1506 1174 956 1212 1217 970 1226 974 1230 1572 974 1230 1572 944 1230 1542 1230 974 1230 1230 974 1230 974 1230 1572 974 1230 1572 974 1230 1572 1230 974 1230 1230 974 1230 974 1230 1572 974 1230 1572
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
STANDARD POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1169 1524 2002 1169 1524 2015 1524 1169 1524 1534 1169 1542 1169 1556 2069 1182 1278 1565 2078 1192 1574 2087 1588 1244 1626 1640 1266 1649 1276 1658 2171 1276 1658 2171 1246 1658 2141 1658 1276 1658 1658 1276 1658 1276 1658 2171 1276 1658 2171 1276 1658 2171 1658 1276 1658 1658 1276 1658 1276 1658 2171 1276 1658 2171
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)702 878 1120 702 878 1125 878 702 878 884 702 889 702 894 1150 707 771 899 1156 712 905 1160 909 722 914 920 733 924 737 930 1186 737 930 1186 737 930 1186 930 737 930 930 737 930 737 930 1186 737 930 1186 737 930 1186 930 737 930 930 737 930 737 930 1186 737 930 1186
Jednokrevetna1588 2118 2843 1588 2118 2856 2118 1588 2118 2132 1588 2150 1588 2164 2933 1601 1764 2177 2946 1619 2195 2964 2208 1676 2256 2270 1708 2284 1726 2302 3071 1726 2302 3071 1696 2302 3041 2302 1726 2302 2302 1726 2302 1726 2302 3071 1726 2302 3071 1726 2302 3071 2302 1726 2302 2302 1726 2302 1726 2302 3071 1726 2302 3071
Treća osoba926 1174 1511 926 1174 1520 1174 926 1174 1178 926 1187 926 1196 1560 935 995 1205 1565 940 1214 1574 1223 988 1258 1266 1006 1276 1010 1284 1644 1010 1284 1644 980 1284 1614 1284 1010 1284 1284 1010 1284 1010 1284 1644 1010 1284 1644 1010 1284 1644 1284 1010 1284 1284 1010 1284 1010 1284 1644 1010 1284 1644
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
SUITE ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1790 2406 3248 1790 2406 3266 2406 1790 2406 2424 1790 2442 1790 2460 3360 1808 2003 2483 3378 1826 2501 3396 2519 1892 2567 2585 1928 2603 1946 2621 3516 1946 2621 3516 1916 2621 3486 2621 1946 2621 2621 1946 2621 1946 2621 3516 1946 2621 3516 1946 2621 3516 2621 1946 2621 2621 1946 2621 1946 2621 3516 1946 2621 3516
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi1308 1722 2280 1308 1722 2294 1722 1308 1722 1732 1308 1745 1308 1758 2357 1322 1440 1772 2366 1336 1781 2380 1794 1388 1838 1847 1410 1860 1424 1874 2472 1424 1874 2472 1394 1874 2442 1874 1424 1874 1874 1424 1874 1424 1874 2472 1424 1874 2472 1424 1874 2472 1874 1424 1874 1874 1424 1874 1424 1874 2472 1424 1874 2472
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A