Cena detaljno Štampaj

noći71471410714
Prijava13.0513.0520.0520.0526.0527.0527.05
Odjava20.0527.0527.0503.0605.0603.0610.06
Status3s
STANDARD TRENDY LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1236 2318 1428 2539 1937 1461 2671
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-14,99743 1284 843 1401 1099 860 1466
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)740 1281 840 1398 1096 857 1463
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)743 1284 843 1401 1099 860 1466
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)750 1291 843 1402 1099 860 1466
Jednokrevetna1682 3310 1974 3646 2740 2023 3839
Treća osoba949 1708 1084 1863 1441 1105 1954
STANDARD TRENDY SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1248 2343 1441 2568 1957 1473 2699
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-14,99750 1297 850 1414 1108 866 1479
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)747 1294 847 1411 1105 863 1476
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)750 1297 850 1414 1108 866 1479
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)756 1304 850 1416 1108 866 1479
Jednokrevetna1703 3347 1994 3687 2765 2043 3880
Treća osoba957 1724 1097 1888 1458 1121 1978
STANDARD LARGE LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1268 2384 1461 2605 1982 1494 2736
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-14,99763 1323 863 1440 1127 879 1505
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)760 1320 860 1437 1124 876 1502
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)763 1323 863 1440 1127 879 1505
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)763 1318 856 1427 1117 873 1492
Jednokrevetna1732 3400 2019 3737 2802 2068 3933
Treća osoba970 1753 1109 1913 1478 1134 2007
STANDARD TRENDY SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1277 2396 1469 2617 1994 1498 2748
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-14,99763 1323 863 1440 1127 879 1505
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)760 1320 860 1437 1124 876 1502
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)763 1323 863 1440 1127 879 1505
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)769 1331 863 1440 1127 879 1505
Jednokrevetna1744 3425 2031 3765 2822 2080 3958
Treća osoba978 1765 1117 1925 1486 1138 2015
STANDARD LARGE SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1281 2408 1473 2634 2002 1506 2765
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-14,99769 1336 869 1452 1136 886 1514
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)766 1333 866 1449 1133 883 1511
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)769 1336 869 1452 1136 886 1514
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)769 1331 863 1441 1126 879 1509
Jednokrevetna1748 3441 2039 3778 2830 2088 3974
Treća osoba982 1773 1117 1929 1486 1138 2015
STANDARD LARGE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1309 2462 1502 2691 2043 1535 2822
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-14,99782 1357 877 1466 1145 892 1530
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)779 1354 874 1463 1142 889 1527
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)782 1357 877 1466 1145 892 1530
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)782 1357 877 1466 1145 892 1535
Jednokrevetna1789 3519 2076 3856 2888 2125 4052
Treća osoba1002 1806 1130 1954 1507 1154 2048
BE FAMILY ROOM A SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2015 4040 2371 4454 3322 2429 4696
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-14,99302 302 302 302 302 302 302
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)302 302 302 302 302 302 302
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)302 302 302 302 302 302 302
Trokrevetna po osobi1461 2810 1699 3085 2330 1736 3245
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-14,99302 302 302 302 302 302 302
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)302 302 302 302 302 302 302
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)302 302 302 302 302 302 302
Četvorokrevetna po osobi1182 2195 1359 2400 1834 1391 2523
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-14,99302 302 302 302 302 302 302

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 31.03.2023. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje. 

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br.6 od 01.03.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br.6 od 01.03.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A