Cena detaljno Štampaj

noći101171410
Prijava21.0924.0925.0925.0928.09
Odjava01.1005.1002.1009.1008.10
Status1s
STANDARD TRENDY LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1417 1463 1062 1783 1393
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99809 847 640 1000 798
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)810 846 639 1001 798
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)810 846 639 1001 798
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)809 847 640 1000 798
Jednokrevetna1957 2042 1432 2514 1923
Treća osoba1054 1105 816 1319 1037
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99809 847 640 1000 798
STANDARD TRENDY SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1434 1480 1072 1803 1410
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99817 855 645 1011 806
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)817 854 644 1010 806
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)817 854 644 1010 806
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)817 855 645 1011 806
Jednokrevetna1981 2069 1449 2548 1947
Treća osoba1064 1115 823 1333 1047
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99817 855 645 1011 806
STANDARD LARGE LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1454 1508 1089 1837 1434
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99828 867 653 1027 817
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)829 868 653 1027 817
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)829 868 653 1027 817
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)828 867 653 1027 817
Jednokrevetna2015 2106 1473 2595 1981
Treća osoba1078 1132 833 1356 1064
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99828 867 653 1027 817
STANDARD TRENDY SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1461 1514 1092 1847 1441
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99832 871 655 1032 821
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)832 872 655 1032 821
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)832 872 655 1032 821
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)832 871 655 1032 821
Jednokrevetna2025 2116 1480 2609 1991
Treća osoba1084 1139 836 1363 1067
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99832 871 655 1032 821
STANDARD LARGE SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1471 1525 1099 1857 1447
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99836 875 658 1037 825
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)836 876 658 1037 825
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)836 876 658 1037 825
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)836 875 658 1037 825
Jednokrevetna2039 2130 1487 2626 2005
Treća osoba1091 1146 840 1370 1074
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99836 875 658 1037 825
STANDARD LARGE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1502 1555 1120 1902 1478
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99851 892 669 1058 840
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)851 892 669 1059 840
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)851 892 669 1059 840
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)851 892 669 1058 840
Jednokrevetna2083 2181 1521 2690 2049
Treća osoba1112 1166 857 1401 1095
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99851 892 669 1058 840
FAMILY SOBA STRANA MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Trokrevetna po osobi1689 1756 1249 2150 1658
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-14,99)269 269 269 269 269
Četvorokrevetna po osobi1349 1395 1018 1694 1328
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269 269 269

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15 eur aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Doplata za gorivo YQ taksa 20 eur po osobi, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000003, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2021. br. 4 od 01.05.2021.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2021. br. 1 od 22.02.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40