Cena detaljno Štampaj

noći71071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava09.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava16.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s3s1s2s3s1s3s4s
SUPERIOR SOBA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1490 2010 1510 2675 1510 2675 1490 2010 1490 2010 1490 2010 1510 2010 2675 1510 2010 2675 1510 2010 1510 2010 1510 2010 1510 2010 1510 2010 1510 2035 2815 1510 2065 2845 1510 2095 1540 2120 1565 2150 1595 2180 1625 2205
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)884 1135 884 1470 884 1470 884 1135 884 1135 884 1135 884 1135 1470 884 1135 1470 884 1135 884 1135 884 1135 884 1135 884 1135 884 1149 1537 884 1162 1551 884 1176 898 1189 911 1203 925 1217 939 1230
Jednokrevetna2075 2845 2095 3845 2095 3845 2075 2845 2075 2845 2075 2845 2095 2845 3845 2095 2845 3845 2095 2845 2095 2845 2095 2845 2095 2845 2095 2845 2095 2885 4055 2095 2930 4095 2095 2970 2140 3015 2180 3055 2220 3095 2265 3140
Treća osoba1145 1490 1145 1955 1145 1955 1145 1490 1145 1490 1145 1490 1145 1490 1955 1145 1490 1955 1165 1490 1165 1490 1145 1490 1145 1490 1165 1490 1145 1510 2060 1145 1535 2080 1165 1555 1185 1575 1185 1595 1205 1615 1245 1635
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
SUPERIOR SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1545 2090 1565 2785 1565 2785 1545 2090 1545 2090 1545 2090 1565 2090 2785 1565 2090 2785 1565 2090 1565 2090 1565 2090 1565 2090 1565 2090 1565 2115 2925 1565 2145 2955 1565 2175 1595 2200 1625 2230 1650 2260 1680 2285
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)908 1169 908 1517 908 1517 908 1169 908 1169 908 1169 908 1169 1517 908 1169 1517 908 1169 908 1169 908 1169 908 1169 908 1169 908 1184 1591 908 1198 1605 908 1213 923 1228 937 1243 952 1257 967 1272
Jednokrevetna2155 2960 2175 4000 2175 4000 2155 2960 2155 2960 2155 2960 2175 2960 4000 2175 2960 4000 2175 2960 2175 2960 2175 2960 2175 2960 2175 2960 2175 3000 4215 2175 3045 4260 2175 3085 2220 3130 2260 3175 2305 3215 2345 3260
Treća osoba1180 1550 1180 2035 1180 2035 1180 1550 1180 1550 1180 1550 1180 1550 2035 1180 1550 2035 1200 1550 1200 1550 1180 1550 1180 1550 1200 1550 1180 1570 2140 1180 1590 2160 1200 1610 1225 1630 1225 1650 1245 1670 1285 1690
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
SUPERIOR SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1600 2165 1620 2895 1620 2895 1600 2165 1600 2165 1600 2165 1620 2165 2895 1620 2165 2895 1620 2165 1620 2165 1620 2165 1620 2165 1620 2165 1620 2195 3035 1620 2225 3065 1620 2250 1650 2280 1680 2310 1705 2335 1735 2365
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)940 1214 940 1580 940 1580 940 1214 940 1214 940 1214 940 1214 1580 940 1214 1580 940 1214 940 1214 940 1214 940 1214 940 1214 940 1228 1648 940 1241 1662 940 1255 953 1269 967 1282 980 1296 994 1309
Jednokrevetna2240 3085 2260 4175 2260 4175 2240 3085 2240 3085 2240 3085 2260 3085 4175 2260 3085 4175 2260 3085 2260 3085 2260 3085 2260 3085 2260 3085 2260 3125 4385 2260 3165 4425 2260 3210 2305 3250 2345 3290 2390 3335 2430 3375
Treća osoba1220 1605 1220 2115 1220 2115 1220 1605 1220 1605 1220 1605 1220 1605 2115 1220 1605 2115 1240 1605 1240 1605 1220 1605 1220 1605 1240 1605 1220 1625 2215 1220 1645 2240 1240 1665 1260 1685 1265 1705 1285 1725 1325 1745
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
FAMILY ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2365 3260 2385 4420 2385 4420 2365 3260 2365 3260 2365 3260 2385 3260 4420 2385 3260 4420 2385 3260 2385 3260 2385 3260 2385 3260 2385 3260 2385 3305 4665 2385 3355 4715 2385 3405 2435 3455 2485 3505 2530 3555 2580 3600
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1685 2290 1705 3065 1705 3065 1685 2290 1685 2290 1685 2290 1705 2290 3065 1705 2290 3065 1705 2290 1705 2290 1705 2290 1705 2290 1705 2290 1705 2320 3230 1705 2355 3260 1705 2385 1740 2420 1770 2450 1805 2485 1835 2515
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1405 1885 1425 2500 1425 2500 1405 1885 1405 1885 1405 1885 1425 1885 2500 1425 1885 2500 1425 1885 1425 1885 1425 1885 1425 1885 1425 1885 1425 1910 2630 1425 1935 2655 1425 1965 1450 1990 1475 2015 1505 2040 1530 2070
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A