Cena detaljno Štampaj

noći71410710714111171471410710714111171471410710714111171471410710711117147141010
Prijava01.0801.0802.0803.0803.0804.0804.0805.0806.0807.0807.0808.0808.0809.0810.0810.0811.0811.0812.0813.0814.0814.0815.0815.0816.0817.0817.0818.0818.0819.0820.0821.0821.0822.0822.0823.0824.0824.0825.0826.0827.0828.0828.0829.0829.0830.0831.08
Odjava08.0815.0812.0810.0813.0811.0818.0816.0817.0814.0821.0815.0822.0819.0817.0820.0818.0825.0823.0824.0821.0828.0822.0829.0826.0824.0827.0825.0801.0930.0831.0828.0804.0929.0805.0902.0931.0803.0901.0906.0907.0904.0911.0905.0912.0909.0910.09
Status1s1s1s3s1s1s
SUPERIOR SOBA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1002 1686 1311 992 1311 1002 1686 1373 1373 1002 1686 1002 1686 1311 992 1311 1002 1686 1373 1373 1002 1680 1002 1674 1311 992 1311 1002 1659 1358 1352 999 1641 993 1638 1278 971 1272 975 1319 1316 966 1611 966 1611 1257 1257
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)612 956 760 612 760 612 956 804 804 612 956 612 956 760 612 760 612 956 804 804 612 953 612 951 760 612 760 612 942 796 794 610 934 607 931 744 601 740 599 777 774 594 918 594 918 733 733
Jednokrevetna1347 2373 1800 1337 1800 1347 2373 1907 1907 1347 2373 1347 2373 1800 1337 1800 1347 2373 1907 1907 1347 2364 1347 2355 1800 1337 1800 1347 2331 1883 1877 1338 2307 1329 2298 1752 1304 1743 1305 1829 1820 1290 2259 1290 2259 1719 1719
Treća osoba776 1256 980 776 980 776 1256 1043 1043 776 1256 776 1256 980 776 980 776 1256 1043 1043 776 1253 776 1247 980 776 980 776 1235 1031 1028 773 1223 767 1220 956 761 953 755 1004 998 749 1199 749 1199 941 941
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
SUPERIOR SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1026 1731 1344 1016 1344 1026 1731 1409 1409 1026 1731 1026 1731 1344 1016 1344 1026 1731 1409 1409 1026 1728 1026 1722 1344 1016 1344 1026 1704 1394 1388 1020 1689 1017 1683 1311 995 1305 999 1358 1352 990 1656 990 1656 1290 1290
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)622 975 773 622 773 622 975 819 819 622 975 622 975 773 622 773 622 975 819 819 622 972 622 969 773 622 773 622 961 810 808 619 953 616 951 757 611 754 609 792 789 603 937 603 937 746 746
Jednokrevetna1380 2439 1848 1370 1848 1380 2439 1958 1961 1380 2439 1380 2439 1848 1370 1848 1380 2439 1958 1961 1380 2430 1380 2421 1848 1370 1848 1380 2397 1934 1928 1371 2373 1362 2364 1800 1337 1791 1338 1880 1871 1323 2325 1323 2325 1767 1767
Treća osoba791 1283 1001 791 1001 791 1283 1064 1064 791 1283 791 1283 1001 791 1001 791 1283 1064 1064 791 1280 791 1277 1001 791 1001 791 1268 1055 1052 788 1256 782 1253 980 776 977 773 1031 1028 767 1238 767 1238 968 968
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
SUPERIOR SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1074 1827 1410 1064 1410 1074 1827 1484 1484 1074 1827 1074 1827 1410 1064 1410 1074 1827 1484 1484 1074 1821 1074 1815 1410 1064 1410 1074 1800 1466 1463 1068 1782 1062 1779 1380 1043 1374 1047 1430 1424 1035 1752 1035 1752 1356 1356
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)645 1021 807 645 806 645 1021 855 855 645 1021 645 1021 807 645 806 645 1021 855 855 645 1019 645 1016 807 645 806 645 1008 847 845 643 1000 640 997 790 634 788 632 828 826 627 984 627 984 780 779
Jednokrevetna1449 2580 1950 1439 1950 1449 2580 2069 2069 1449 2580 1449 2580 1950 1439 1950 1449 2580 2069 2069 1449 2571 1449 2562 1950 1439 1950 1449 2538 2045 2036 1443 2514 1434 2505 1899 1409 1893 1410 1988 1982 1395 2466 1395 2466 1869 1869
Treća osoba824 1349 1049 824 1049 824 1349 1118 1118 824 1349 824 1349 1049 824 1049 824 1349 1118 1118 824 1346 824 1343 1049 824 1049 824 1334 1106 1103 818 1322 815 1319 1028 809 1025 806 1082 1079 800 1304 800 1304 1016 1016
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15 eur aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Doplata za gorivo YQ taksa 20 eur po osobi, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000003, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2021. br. 4 od 01.05.2021.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2021. br. 1 od 22.02.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40