Cena detaljno Štampaj

noći71410710714111171471410710714111171471410710714111171471410710711117147141010
Prijava01.0801.0802.0803.0803.0804.0804.0805.0806.0807.0807.0808.0808.0809.0810.0810.0811.0811.0812.0813.0814.0814.0815.0815.0816.0817.0817.0818.0818.0819.0820.0821.0821.0822.0822.0823.0824.0824.0825.0826.0827.0828.0828.0829.0829.0830.0831.08
Odjava08.0815.0812.0810.0813.0811.0818.0816.0817.0814.0821.0815.0822.0819.0817.0820.0818.0825.0823.0824.0821.0828.0822.0829.0826.0824.0827.0825.0801.0930.0831.0828.0804.0929.0805.0902.0931.0803.0901.0906.0907.0904.0911.0905.0912.0909.0910.09
Status1s1s1s3s1s1s
SUPERIOR SOBA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1179 2055 1579 1187 1587 1197 2073 1676 1676 1197 2073 1197 2073 1587 1187 1587 1197 2073 1676 1676 1197 2074 1197 2075 1587 1187 1587 1197 2082 1679 1684 1198 2084 1199 2089 1597 1194 1598 1205 1691 1691 1206 2095 1206 2095 1603 1603
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)701 1141 894 710 898 710 1150 955 955 710 1150 710 1150 898 710 898 710 1150 955 955 710 1151 710 1152 898 710 898 710 1155 958 959 711 1158 712 1158 904 714 904 714 964 964 715 1162 715 1162 907 907
Jednokrevetna1612 2926 2202 1628 2215 1638 2952 2362 2362 1638 2952 1638 2952 2215 1628 2215 1638 2952 2362 2362 1638 2958 1638 2960 2215 1628 2215 1638 2968 2370 2372 1640 2975 1642 2977 2232 1638 2233 1649 2385 2385 1654 2988 1654 2988 2239 2239
Treća osoba900 1521 1173 912 1179 912 1533 1259 1259 912 1533 912 1533 1179 912 1179 912 1533 1259 1259 912 1532 912 1534 1179 912 1179 912 1537 1262 1261 915 1540 917 1542 1185 918 1183 920 1265 1267 919 1543 919 1543 1185 1185
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
SUPERIOR SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1208 2110 1619 1216 1628 1226 2127 1719 1720 1226 2127 1226 2127 1628 1216 1628 1226 2127 1719 1720 1226 2132 1226 2134 1628 1216 1628 1226 2142 1727 1728 1227 2145 1229 2146 1639 1225 1640 1236 1737 1738 1237 2153 1237 2153 1646 1646
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)712 1165 911 721 915 721 1173 973 974 721 1173 721 1173 915 721 915 721 1173 973 974 721 1174 721 1176 915 721 915 721 1178 976 978 722 1182 723 1182 921 725 921 726 982 984 728 1186 728 1186 924 924
Jednokrevetna1652 3006 2260 1668 2274 1678 3032 2424 2424 1678 3032 1678 3032 2274 1668 2274 1678 3032 2424 2424 1678 3038 1678 3041 2274 1668 2274 1678 3050 2434 2436 1681 3059 1683 3060 2292 1680 2294 1691 2451 2456 1697 3074 1697 3074 2301 2301
Treća osoba918 1553 1198 931 1204 931 1566 1285 1285 931 1566 931 1566 1204 931 1204 931 1566 1285 1285 931 1568 931 1567 1204 931 1204 931 1571 1288 1291 933 1574 932 1576 1211 936 1210 935 1296 1294 939 1579 939 1579 1212 1212
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
SUPERIOR SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1262 2225 1699 1270 1708 1280 2244 1807 1807 1280 2244 1280 2244 1708 1270 1708 1280 2244 1807 1807 1280 2246 1280 2248 1708 1270 1708 1280 2257 1816 1818 1286 2266 1288 2268 1726 1281 1728 1293 1830 1835 1299 2278 1299 2278 1732 1732
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)741 1221 951 750 956 750 1230 1018 1018 750 1230 750 1230 956 750 956 750 1230 1018 1018 750 1232 750 1233 956 750 956 750 1237 1022 1023 751 1241 753 1242 964 755 964 756 1030 1031 758 1247 758 1247 968 968
Jednokrevetna1734 3176 2380 1752 2394 1762 3204 2555 2556 1762 3204 1762 3204 2394 1752 2394 1762 3204 2555 2556 1762 3211 1762 3214 2394 1752 2394 1762 3226 2567 2574 1765 3237 1772 3239 2418 1767 2424 1783 2594 2596 1787 3257 1787 3257 2434 2434
Treća osoba958 1633 1253 971 1259 971 1646 1347 1347 971 1646 971 1646 1259 971 1259 971 1646 1347 1347 971 1649 971 1648 1259 971 1259 971 1653 1351 1354 974 1657 973 1660 1268 978 1271 977 1362 1364 982 1664 982 1664 1274 1274
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15 eur aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Doplata za gorivo YQ taksa 20 eur po osobi, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000003, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2021. br. 4 od 01.05.2021.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2021. br. 1 od 22.02.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40