Cena detaljno Štampaj

noći71071014781014710141071010710710147101471014107101071071014710147101410710107107101471014
Prijava08.0708.0709.0709.0709.0710.0710.0710.0710.0711.0711.0711.0712.0713.0713.0714.0715.0715.0716.0716.0716.0717.0717.0717.0718.0718.0718.0719.0720.0720.0721.0722.0722.0723.0723.0723.0724.0724.0724.0725.0725.0725.0726.0727.0727.0728.0729.0729.0730.0730.0730.0731.0731.0731.07
Odjava15.0718.0716.0719.0723.0717.0718.0720.0724.0718.0721.0725.0722.0720.0723.0724.0722.0725.0723.0726.0730.0724.0727.0731.0725.0728.0701.0829.0727.0730.0731.0729.0701.0830.0702.0806.0831.0703.0807.0801.0804.0808.0805.0803.0806.0807.0805.0808.0806.0809.0813.0807.0810.0814.08
Status3s1s2s1s1s1s1s1s1s1s
DELUXE POGLED KOPNO | PLATINUM ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1180 1535 1180 1535 2010 1180 1265 1535 2010 1180 1535 2010 1535 1210 1565 1565 1210 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1180 1565 2010 1565 1210 1565 1565 1210 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1565 1210 1565 1565 1210 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040
Prvo dete 2,00-2,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 3,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 12,00-17,99719 897 719 897 1134 719 778 897 1134 719 897 1134 897 719 897 897 719 897 719 897 1134 719 897 1134 719 897 1134 897 719 897 897 719 897 719 897 1134 719 897 1134 719 897 1134 897 719 897 897 719 897 719 897 1134 719 897 1134
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 12,00-17,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)719 897 719 897 1134 719 778 897 1134 719 897 1134 897 719 897 897 719 897 719 897 1134 719 897 1134 719 897 1134 897 719 897 897 719 897 719 897 1134 719 897 1134 719 897 1134 897 719 897 897 719 897 719 897 1134 719 897 1134
Jednokrevetna1680 2250 1680 2250 3015 1680 1840 2250 3015 1680 2250 3015 2250 1710 2280 2280 1710 2280 1710 2280 3045 1710 2280 3045 1680 2280 3015 2280 1710 2280 2280 1710 2280 1710 2280 3045 1710 2280 3045 1710 2280 3045 2280 1710 2280 2280 1710 2280 1710 2280 3045 1710 2280 3045
Treća osoba930 1180 930 1180 1515 930 985 1180 1515 930 1180 1515 1180 960 1210 1210 960 1210 960 1210 1545 960 1210 1545 930 1210 1515 1210 960 1210 1210 960 1210 960 1210 1545 960 1210 1545 960 1210 1545 1210 960 1210 1210 960 1210 960 1210 1545 960 1210 1545
DELUXE ROOM SEA VIEW | PLATINUM ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1225 1600 1225 1600 2105 1225 1320 1600 2105 1225 1600 2105 1600 1255 1630 1630 1255 1630 1255 1630 2135 1255 1630 2135 1225 1630 2105 1630 1255 1630 1630 1255 1630 1255 1630 2135 1255 1630 2135 1255 1630 2135 1630 1255 1630 1630 1255 1630 1255 1630 2135 1255 1630 2135
Prvo dete 2,00-2,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 3,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 12,00-17,99743 931 743 931 1182 743 806 931 1182 743 931 1182 931 743 931 931 743 931 743 931 1182 743 931 1182 743 931 1182 931 743 931 931 743 931 743 931 1182 743 931 1182 743 931 1182 931 743 931 931 743 931 743 931 1182 743 931 1182
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 12,00-17,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)743 931 743 931 1182 743 806 931 1182 743 931 1182 931 743 931 931 743 931 743 931 1182 743 931 1182 743 931 1182 931 743 931 931 743 931 743 931 1182 743 931 1182 743 931 1182 931 743 931 931 743 931 743 931 1182 743 931 1182
Jednokrevetna1750 2355 1750 2355 3155 1750 1925 2355 3155 1750 2355 3155 2355 1780 2385 2385 1780 2385 1780 2385 3185 1780 2385 3185 1750 2385 3155 2385 1780 2385 2385 1780 2385 1780 2385 3185 1780 2385 3185 1780 2385 3185 2385 1780 2385 2385 1780 2385 1780 2385 3185 1780 2385 3185
Treća osoba960 1225 960 1225 1575 960 1020 1225 1575 960 1225 1575 1225 990 1255 1255 990 1255 990 1255 1605 990 1255 1605 960 1255 1575 1255 990 1255 1255 990 1255 990 1255 1605 990 1255 1605 990 1255 1605 1255 990 1255 1255 990 1255 990 1255 1605 990 1255 1605
DELUXE SOBA SA IZLAZOM NA BAZEN | PLATINUM ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1400 1855 1400 1855 2455 1400 1520 1855 2455 1400 1855 2455 1855 1430 1885 1885 1430 1885 1430 1885 2485 1430 1885 2485 1400 1885 2455 1885 1430 1885 1885 1430 1885 1430 1885 2485 1430 1885 2485 1430 1885 2485 1885 1430 1885 1885 1430 1885 1430 1885 2485 1430 1885 2485
Prvo dete 2,00-2,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 3,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 12,00-17,99831 1056 831 1056 1357 831 906 1056 1357 831 1056 1357 1056 831 1056 1056 831 1056 831 1056 1357 831 1056 1357 831 1056 1357 1056 831 1056 1056 831 1056 831 1056 1357 831 1056 1357 831 1056 1357 1056 831 1056 1056 831 1056 831 1056 1357 831 1056 1357
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 3,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 12,00-17,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)831 1056 831 1056 1357 831 906 1056 1357 831 1056 1357 1056 831 1056 1056 831 1056 831 1056 1357 831 1056 1357 831 1056 1357 1056 831 1056 1056 831 1056 831 1056 1357 831 1056 1357 831 1056 1357 1056 831 1056 1056 831 1056 831 1056 1357 831 1056 1357
Jednokrevetna2040 2765 2040 2765 3730 2040 2250 2765 3730 2040 2765 3730 2765 2070 2795 2795 2070 2795 2070 2795 3760 2070 2795 3760 2040 2795 3730 2795 2070 2795 2795 2070 2795 2070 2795 3760 2070 2795 3760 2070 2795 3760 2795 2070 2795 2795 2070 2795 2070 2795 3760 2070 2795 3760
Treća osoba1090 1410 1090 1410 1830 1090 1165 1410 1830 1090 1410 1830 1410 1120 1440 1440 1120 1440 1120 1440 1860 1120 1440 1860 1090 1440 1830 1440 1120 1440 1440 1120 1440 1120 1440 1860 1120 1440 1860 1120 1440 1860 1440 1120 1440 1440 1120 1440 1120 1440 1860 1120 1440 1860

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A