Cena detaljno Štampaj

noći471114117101471114710141071114
Prijava17.0717.0717.0717.0718.0721.0721.0721.0724.0724.0724.0728.0728.0728.0729.0731.0731.0731.07
Odjava21.0724.0728.0731.0729.0728.0731.0704.0831.0704.0807.0804.0807.0811.0808.0807.0811.0814.08
Status3s2s3s2s3s3s3s
STANDARD POGLED KOPNO | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi894 1309 1844 2408 1743 1309 1758 2434 1309 1870 2459 1335 1809 2493 1755 1361 1930 2519
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1157 1777 2584 3348 2442 1777 2425 3386 1777 2622 3424 1815 2502 3475 2456 1853 2712 3513
Treća osoba738 1034 1409 1693 1329 1034 1317 1711 1034 1427 1729 1052 1353 1753 1342 1070 1469 1771
STANDARD POGLED MORE | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi949 1405 1996 2600 1888 1405 1894 2628 1405 2025 2656 1433 1950 2694 1901 1462 2090 2722
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1241 1924 2816 3644 2667 1924 2637 3686 1924 2858 3728 1967 2722 3784 2678 2009 2957 3826
Treća osoba774 1097 1513 1824 1424 1097 1409 1844 1097 1533 1864 1118 1449 1891 1438 1138 1579 1910
FAMILY ROOM LAND VIEW | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi1157 1776 2584 3348 2442 1776 2425 3386 1776 2622 3424 1815 2502 3475 2456 1853 2712 3513
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi894 1309 1844 2408 1743 1309 1758 2434 1309 1870 2459 1335 1809 2493 1755 1361 1930 2519
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
FAMILY ROOM SEA VIEW | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi1241 1924 2812 3636 2659 1924 2633 3678 1924 2854 3720 1967 2717 3776 2673 2009 2952 3818
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi949 1405 1996 2600 1888 1405 1893 2628 1405 2025 2656 1433 1950 2694 1901 1462 2090 2722
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1005 1501 2148 2796 2032 1501 2033 2827 1501 2179 2858 1532 2095 2899 2043 1563 2251 2929
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1321 2068 3040 3928 2876 2068 2841 3974 2068 3086 4020 2115 2933 4081 2890 2161 3193 4127
Treća osoba814 1165 1621 1964 1531 1165 1509 1986 1165 1642 2008 1187 1552 2037 1546 1209 1693 2059
STANDARD POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1057 1597 2300 2988 2176 1597 2169 3021 1597 2334 3055 1630 2236 3099 2189 1664 2412 3132
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1405 2216 3272 4224 3100 2216 3053 4274 2216 3322 4324 2267 3153 4390 3108 2317 3439 4440
Treća osoba850 1233 1725 2092 1626 1233 1601 2116 1233 1748 2139 1257 1648 2171 1642 1281 1803 2194
FAMILY ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1321 2068 3040 3928 2876 2068 2841 3974 2068 3086 4020 2115 2933 4081 2890 2161 3193 4127
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1005 1501 2148 2796 2032 1501 2033 2827 1501 2179 2858 1532 2095 2899 2043 1563 2251 2929
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
FAMILY ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1400 2212 3268 4216 3092 2212 3049 4266 2212 3318 4315 2262 3149 4382 3103 2313 3434 4432
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1057 1597 2300 2988 2176 1597 2169 3021 1597 2334 3055 1630 2236 3099 2189 1664 2412 3132
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 287 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastavni deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodrom Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Povratni individulani transfer iznosi 150 evra po rezervaciji (nezavisno od broja osoba na ugovoru o putovanju).

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG
BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.
BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

PROGRAM PUTOVANJA TURSKA-EGEJSKA REGIJA-BODRUM broj 8. od 01.06.2024.