Cena detaljno Štampaj

noći714714714710147111471014
Prijava03.0603.0610.0610.0617.0617.0621.0621.0621.0624.0624.0624.0628.0628.0628.06
Odjava10.0617.0617.0624.0624.0601.0728.0601.0705.0701.0705.0708.0705.0708.0712.07
Status1s
STANDARDNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi947 1564 947 1564 947 1681 1019 1334 1753 1069 1487 1802 1069 1384 1910
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-12,99600 910 600 910 600 967 632 789 998 656 866 1022 656 813 1079
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)600 910 600 910 600 967 632 789 998 656 866 1022 656 813 1079
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)910 1531 910 1531 910 1644 975 1290 1707 1023 1443 1756 1023 1337 1869
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99)592 896 592 896 592 960 628 786 996 656 866 1022 656 813 1076
Jednokrevetna1258 2185 1258 2185 1258 2360 1361 1834 2459 1438 2063 2536 1438 1906 2702
Treća osoba767 1195 767 1195 767 1280 812 1033 1330 848 1145 1366 848 1073 1442
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-12,99600 910 600 910 600 967 632 789 998 656 866 1022 656 813 1079
STANDARD SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi979 1618 979 1618 979 1748 1051 1379 1820 1105 1546 1874 1105 1433 1982
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-12,99614 938 614 938 614 1002 650 816 1038 677 899 1065 677 843 1118
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)614 938 614 938 614 1002 650 816 1038 677 899 1065 677 843 1118
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)939 1587 939 1587 939 1715 1011 1344 1787 1065 1509 1841 1065 1398 1947
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99)607 924 607 924 607 987 643 806 1023 670 887 1052 670 833 1107
Jednokrevetna1303 2270 1303 2270 1303 2459 1411 1906 2567 1492 2153 2648 1492 1987 2810
Treća osoba785 1240 785 1240 785 1330 839 1073 1384 880 1190 1420 880 1109 1496
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
DELUXE GARDEN | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi979 1618 979 1618 979 1748 1051 1379 1820 1105 1546 1874 1105 1433 1982
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-12,99614 938 614 938 614 1002 650 816 1038 677 899 1065 677 843 1118
Treća osoba785 1240 785 1240 785 1330 839 1073 1384 880 1190 1420 880 1109 1496
SUPERIOR GARDEN | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1019 1703 1019 1703 1019 1838 1096 1447 1915 1154 1622 1973 1154 1505 2086
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-12,99635 980 635 980 635 1044 671 846 1080 698 932 1107 698 874 1164
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)635 980 635 980 635 1044 671 846 1080 698 932 1107 698 874 1164
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)980 1671 980 1671 980 1799 1052 1403 1871 1108 1576 1925 1108 1459 2039
Jednokrevetna1366 2396 1366 2396 1366 2594 1478 2005 2707 1564 2266 2792 1564 2090 2959
Treća osoba817 1294 817 1294 817 1393 871 1118 1451 916 1244 1492 916 1163 1568
JUNIOR SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1424 2518 1424 2518 1424 2738 1550 2113 2864 1649 2396 2959 1649 2212 3130
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-12,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99)656 1022 656 1022 656 1094 696 884 1134 726 977 1164 726 914 1220
Trokrevetna po osobi1064 1789 1064 1789 1064 1937 1145 1523 2023 1208 1712 2086 1208 1586 2198
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-12,99656 1022 656 1022 656 1094 696 884 1134 726 977 1164 726 914 1220
Četvorokrevetna po osobi1010 1681 1010 1681 1010 1820 1087 1433 1897 1145 1609 1955 1145 1492 2059

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 31.03.2023. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer – na upit.


NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK EGEJSKA TURSKA LETO 2023. br.6 od 01.03.2023.
PROGRAM PUTOVANJA EGEJSKA TURSKA LETO 2023. br.6 od 01.03.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A