Cena detaljno Štampaj

noći7101471014711141171014
Prijava16.0616.0616.0623.0623.0623.0626.0626.0626.0627.0630.0630.0630.06
Odjava23.0626.0630.0630.0603.0707.0703.0707.0710.0708.0707.0710.0714.07
Status1s
STANDARDNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1235 1660 2385 1387 1824 2519 1381 2000 2619 1691 1381 1924 2772
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 7,00-12,99710 920 1224 787 1004 1292 803 1092 1341 963 803 1053 1419
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)710 920 1224 787 1004 1292 803 1092 1341 963 803 1053 1419
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)1121 1541 2149 1276 1709 2284 1308 1886 2383 1640 1308 1808 2539
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99)710 920 1224 787 1004 1292 803 1092 1341 963 803 1053 1419
Treća osoba955 1250 1680 1062 1366 1770 1081 1490 1841 1294 1081 1433 1949
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 7,00-12,99710 920 1224 787 1004 1292 803 1092 1341 963 803 1053 1419
STANDARD SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1275 1720 2465 1425 1881 2595 1419 2057 2695 1744 1419 1981 2849
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 7,00-12,99734 955 1272 810 1036 1338 826 1128 1387 994 826 1086 1465
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)734 955 1272 810 1036 1338 826 1128 1387 994 826 1086 1465
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)1169 1611 2245 1321 1773 2378 1354 1958 2474 1701 1354 1872 2632
Treća osoba980 1285 1725 1081 1400 1817 1105 1528 1889 1323 1105 1466 1997
DELUXE GARDEN | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1275 1720 2465 1425 1881 2595 1419 2057 2695 1744 1419 1981 2849
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 7,00-12,99734 955 1272 810 1036 1338 826 1128 1387 994 826 1086 1465
Jednokrevetna2135 3020 4395 2442 3344 4656 2468 3705 4856 3149 2468 3544 5169
Treća osoba980 1285 1725 1081 1400 1817 1105 1528 1889 1323 1105 1466 1997
SUPERIOR GARDEN | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1315 1775 2545 1468 1934 2671 1457 2119 2771 1796 1457 2033 2926
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 7,00-12,99750 978 1304 825 1058 1369 842 1152 1418 1014 842 1107 1497
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)750 978 1304 825 1058 1369 842 1152 1418 1014 842 1107 1497
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)1201 1657 2309 1352 1817 2438 1386 2005 2537 1742 1386 1916 2695
Treća osoba1010 1330 1790 1115 1442 1879 1138 1575 1946 1363 1138 1509 2060

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastavni deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodrom Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Povratni individulani transfer iznosi 150 evra po rezervaciji (nezavisno od broja osoba na ugovoru o putovanju).

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG
BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.
BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

PROGRAM PUTOVANJA TURSKA-EGEJSKA REGIJA-BODRUM broj 8. od 01.06.2024.