Cena detaljno Štampaj

Broj noći1111111111111
od18.04.202328.04.202319.05.202327.05.202304.06.202324.06.202308.07.202323.07.202329.08.202305.09.202318.09.202328.09.202315.10.2023
Do27.04.202318.05.202326.05.202303.06.202323.06.202307.07.202322.07.202328.08.202304.09.202317.09.202327.09.202314.10.202328.10.2023
EKONOMI SOBA | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi81 110 122 179 162 172 205 232 172 162 122 105 85
STANDARDNA SOBA POGLED NA VRT | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi85 114 127 185 168 179 215 241 179 168 127 110 90
STANDARD POGLED MORE | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi102 137 150 209 193 201 242 276 201 193 150 132 107
JUNIOR SUITE POGLED VRT | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi108 140 172 238 215 234 289 305 234 215 172 132 118
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba54 70 86 119 108 117 144 153 117 108 86 66 59
JUNIOR SUITE POGLED MORE | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi117 150 195 275 250 272 342 354 272 250 195 143 129
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba58 75 98 138 125 136 171 177 136 125 98 72 64

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 31.03.2023. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Cene u tabelama su izražene u evrima, po osobi po danu.
Plaćanje je u dinarima po po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan plaćanja. U slučaju promene kursa dinara, nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula).

U cenu aranžmana je uračunato:
Smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge, troškovi organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno zdravstveno osiguranje, prevoz, fakultativni izleti i individualni troškovi kao i usluge hotela za koje je propisana obavezna doplata po cenovniku hotela, ostali individualni troškovi i nepomenute usluge.

Boravišne takse će se računati kao fiksni iznos po danu i po sobi, u zavisnosti od vrste smeštaja i iznosiće: 4 € za hotele sa 5*, 3 € za hotele sa 4*, 1,5 € za hotele sa 3*, 0,5 € za hotele sa 1-2*, 0.5 € dnevno za privatne sobe, studija i apartmane, plaćaju se na licu mesta.

Važne napomene:

Program je individualni, rezervacija se vrši na upit.

Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja. Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom. Putnike je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.

Otkazna politika hotela se razlikuje i restriktivnija je od otkazne politike koja je navedena u Opštim uslovima putovanja organizatora.

U slučaju otkaza putovanja primenjivaće se sledeća otkazna skala:
- 25% od ukupne cene smeštaja, ako se otkaže 21-30 dana pre početka putovanja,
- 50% od ukupne cene smeštaja, ako se otkaže 8-20 dana pre početka putovanja,
- 90% od ukupne cene smeštaja, ako se otkaže 1-7 dana pre početka putovanja,
- U slučaju nepojavljivanja putnika na polasku, otkazni troškovi iznose 90% ukupne cene putovanja.
- U slučaju prevremenog odlaska putnika sa putovanja otkazni troškovi iznose 90% ukupne cene putovanja.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima,dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja-već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

Jedan hotelski dan, kao rezervisane usluge računa se od 14.00 datuma početka putovanja do 10.00h poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada gost uđe u hotel. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 14.00h i poslednjeg dana nakon 10.00h iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji.


Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.
Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.

Specijalni zahtevi (pogled na more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) - agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično.)

Pravila oblačenja većini hotela za vreme večere u restoranima, za muškarce je obavezno nošenje dugih pantalona ,a sve vrste kupaćih kostima su zabranjene.
Cena aranžmana za jednokrevetnu sobu se radi na upit.

Individualni transfer-putnici koji žele individualni transfer mogu zatražiti takvu uslugu prilikom rezervacije aranžmana. Ova usluga se dodatno plaća.

NAČIN PLAĆANJA:
- avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa
bankom).
-administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs


BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A
Program putovanja broj 7 od 01.03.2023. godine
Cenovnik broj 7 od 01.03.2023. godine