Cena detaljno Štampaj

noći71071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava09.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava16.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s3s1s2s3s1s3s
STANDARDNA SOBA POGLED NA VRT | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1285 1715 1305 2260 1305 2260 1285 1715 1285 1715 1285 1715 1305 1715 2260 1305 1715 2260 1305 1715 1305 1715 1305 1715 1305 1715 1305 1715 1305 1715 2290 1305 1715 2305 1305 1715 1305 1730 1305 1745 1305 1760 1320 1775
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1770 2405 1790 3225 1790 3225 1770 2405 1770 2405 1770 2405 1790 2405 3225 1790 2405 3225 1790 2405 1790 2405 1790 2405 1790 2405 1790 2405 1790 2405 3270 1790 2405 3290 1790 2405 1790 2425 1790 2450 1790 2470 1810 2490
Treća osoba1000 1290 1000 1675 1000 1675 1000 1290 1000 1290 1000 1290 1000 1290 1675 1000 1290 1675 1020 1290 1020 1290 1000 1290 1000 1290 1020 1290 1000 1290 1695 1000 1290 1705 1020 1290 1020 1300 1000 1310 1000 1320 1030 1330
STANDARD SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1325 1770 1345 2340 1345 2340 1325 1770 1325 1770 1325 1770 1345 1770 2340 1345 1770 2340 1345 1770 1345 1770 1345 1770 1345 1770 1345 1770 1345 1770 2370 1345 1770 2385 1345 1770 1345 1785 1345 1800 1345 1815 1360 1830
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2320 3195 2340 4335 2340 4335 2320 3195 2320 3195 2320 3195 2340 3195 4335 2340 3195 4335 2340 3195 2340 3195 2340 3195 2340 3195 2340 3195 2340 3195 4395 2340 3195 4425 2340 3195 2340 3225 2340 3255 2340 3285 2370 3315
Treća osoba1030 1335 1030 1735 1030 1735 1030 1335 1030 1335 1030 1335 1030 1335 1735 1030 1335 1735 1050 1335 1050 1335 1030 1335 1030 1335 1050 1335 1030 1335 1755 1030 1335 1765 1050 1335 1050 1345 1030 1355 1030 1365 1060 1375
TERACE ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1365 1830 1385 2420 1385 2420 1365 1830 1365 1830 1365 1830 1385 1830 2420 1385 1830 2420 1385 1830 1385 1830 1385 1830 1385 1830 1385 1830 1385 1830 2450 1385 1830 2465 1385 1830 1385 1845 1385 1860 1385 1870 1400 1885
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)821 1045 821 1343 821 1343 821 1045 821 1045 821 1045 821 1045 1343 821 1045 1343 821 1045 821 1045 821 1045 821 1045 821 1045 821 1045 1357 821 1045 1363 821 1045 821 1052 821 1058 821 1065 828 1072
Treća osoba1055 1370 1055 1785 1055 1785 1055 1370 1055 1370 1055 1370 1055 1370 1785 1055 1370 1785 1075 1370 1075 1370 1055 1370 1055 1370 1075 1370 1055 1370 1805 1055 1370 1815 1075 1370 1075 1380 1055 1390 1055 1400 1085 1410
BEACH ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1395 1875 1415 2485 1415 2485 1395 1875 1395 1875 1395 1875 1415 1875 2485 1415 1875 2485 1415 1875 1415 1875 1415 1875 1415 1875 1415 1875 1415 1875 2515 1415 1875 2530 1415 1875 1415 1890 1415 1905 1415 1920 1430 1930
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)837 1067 837 1375 837 1375 837 1067 837 1067 837 1067 837 1067 1375 837 1067 1375 837 1067 837 1067 837 1067 837 1067 837 1067 837 1067 1388 837 1067 1395 837 1067 837 1074 837 1081 837 1088 844 1095
Jednokrevetna2465 3400 2485 4620 2485 4620 2465 3400 2465 3400 2465 3400 2485 3400 4620 2485 3400 4620 2485 3400 2485 3400 2485 3400 2485 3400 2485 3400 2485 3400 4680 2485 3400 4710 2485 3400 2485 3430 2485 3460 2485 3485 2515 3515
Treća osoba1080 1400 1080 1830 1080 1830 1080 1400 1080 1400 1080 1400 1080 1400 1830 1080 1400 1830 1100 1400 1100 1400 1080 1400 1080 1400 1100 1400 1080 1400 1850 1080 1400 1860 1100 1400 1100 1410 1080 1420 1080 1430 1110 1440

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A