Cena detaljno Štampaj

noći57575555
Prijava22.0422.0423.0423.0424.0425.0426.0430.04
Odjava27.0429.0428.0430.0429.0430.0402.0506.05
Status
DELUXE WALK VIEW | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi1609 2019 1609 2019 1609 1609 1825 1919
Prvo dete 2,00-5,99774 850 774 850 774 774 886 874
Prvo dete 6,00-13,99774 850 774 850 774 774 924 1068
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)774 850 774 850 774 774 924 1068
Drugo dete 6,00-13,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)584 584 584 584 584 584 738 874
Jednokrevetna2615 3429 2615 3429 2615 2615 2819 2945
Treća osoba1609 2019 1609 2019 1609 1609 1825 1919
DELUXE WALK VIEW | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi1759 2229 1759 2229 1759 1759 1975 2075
Prvo dete 2,00-5,99774 850 774 850 774 774 886 874
Prvo dete 6,00-13,99774 850 774 850 774 774 924 1068
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)774 850 774 850 774 774 924 1068
Drugo dete 6,00-13,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)584 584 584 584 584 584 738 874
Jednokrevetna2769 3639 2769 3639 2769 2769 2965 3099
Treća osoba1759 2229 1759 2229 1759 1759 1975 2075
DELUXE SOBA POGLED MORE | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi1795 2275 1795 2275 1795 1795 2009 2105
Prvo dete 0,00-0,00100 100 100 100 100 100 30
Prvo dete 2,00-5,99774 850 774 850 774 774 886 874
Prvo dete 0,00-0,00100 100 100 100 100 100 30
Prvo dete 6,00-13,99774 850 774 850 774 774 924 874
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)1447 1599 1447 1599 1447 1447 1781 1068
Drugo dete 6,00-13,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)1257 1333 1257 1333 1257 1257 1594 874
Jednokrevetna 3319
Treća osoba1795 2275 1795 2275 1795 1795 2009 2105
DELUXE SOBA POGLED MORE | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi1945 2489 1945 2489 1945 1945 2155 2259
Prvo dete 0,00-0,00100 100 100 100 100 100 30
Prvo dete 2,00-5,99774 850 774 850 774 774 886 874
Prvo dete 0,00-0,00100 100 100 100 100 100 30
Prvo dete 6,00-13,99774 850 774 850 774 774 924 874
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)1447 1599 1447 1599 1447 1447 1781 1068
Drugo dete 6,00-13,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)1257 1333 1257 1333 1257 1257 1594 874
Jednokrevetna 3475
Treća osoba1945 2489 1945 2489 1945 1945 2155 2259

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI

Cene su na bazi 5,7 ili 9 noćenja. Putovanje može biti ostvareno za kraći ili duži period boravka od navedenog, kao i u terminima koji nisu navedeni u cenovniku.

Jedinstvena cena individualnog putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd-Dubai-Beograd kompanijom Fly Dubai, smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge, povratni transfer na relaciji aerodrom - hotel - aerodrom, troškove organizovanja putovanja, aerodromske takse u iznosu od 207,40 evra (takse su nerefundabilne), asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku, za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika, angažujemo i predstavnika na srpskom jeziku.)

U cenu individualnog putovanja nije uračunato:
Međunarodno putno osiguranje, turističke i boravišne takse koje se plaćaju na recepciji hotela, a koje iznose oko 10 AED (trenutna vrednost oko 3 USD). Ove takse se plaćaju po osobi, po noći. Deca starosti od 0 do 1,99 godina nemaju mesto u avionu i plaćaju 100 evra. Cena ne uključuje i: fakultativne izlete i ostale, obroke, piće i filmove na letovima. Plaćaju se platnom karticom ili direktno kabinskom osoblju (opis ponude tokom leta možete pronaći na linku http://pro.ibrochure-instant.com/6206746flydubaishop5/ib), individualni troškove.

Avio-prevoz: Aranžman je rađen na bazi cene zaštićene Y klase kompanije FlayDubai, na relaciji BEG-DXB,  sa ograničenim brojem mesta. Ukoliko na zaštićenoj Y klasi nema raspoloživih kapaciteta, uz doplatu se može  ugovoriti,  naredna slobodna klasa. Dozvoljeni prtljag na letovima kompanije „Fly Dubai je 20 kg i 7 kg za ručni prtljag.

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 7 dana pre puta.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
● Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča. Rok za potvrdu rezervacije od strane agencije je 48 sati, što zavisi od raspoloživosti slobodnih soba u hotelu u trenutku upita.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama NLB banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A

CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA DUBAI LETO 2024. br.3