Cena detaljno Štampaj

noći7101471014710141071010710710147101471010710101071014714107
Prijava13.0813.0813.0814.0814.0814.0815.0815.0815.0816.0817.0817.0818.0819.0819.0820.0820.0820.0821.0821.0821.0822.0822.0823.0824.0824.0825.0826.0827.0827.0827.0828.0828.0830.0831.08
Odjava20.0823.0827.0821.0824.0828.0822.0825.0829.0826.0824.0827.0828.0826.0829.0827.0830.0803.0928.0831.0804.0929.0801.0902.0931.0803.0904.0905.0903.0906.0910.0904.0911.0909.0907.09
Status2s1s2s1s
STANDARDNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1500 1985 2605 1500 1985 2590 1500 1985 2575 1985 1500 1965 1950 1500 1930 1485 1915 2490 1465 1900 2470 1450 1880 1865 1415 1845 1830 1815 1385 1815 2375 1385 2370 1805 1325
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna2065 2785 3725 2065 2785 3700 2065 2785 3675 2785 2065 2760 2735 2065 2710 2040 2685 3550 2015 2660 3525 1990 2635 2610 1940 2585 2560 2535 1890 2535 3380 1890 3370 2525 1830
Treća osoba1170 1510 1950 1170 1510 1935 1170 1510 1925 1510 1170 1495 1485 1170 1470 1155 1460 1860 1145 1445 1850 1130 1435 1420 1105 1410 1395 1385 1080 1385 1780 1080 1775 1380 1020
SUPERIOR SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1525 2015 2655 1525 2015 2640 1525 2015 2620 2015 1525 2000 1985 1525 1965 1510 1950 2535 1490 1930 2520 1475 1915 1900 1440 1880 1865 1845 1405 1845 2425 1405 2420 1840 1345
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)866 1114 1435 866 1114 1426 866 1114 1417 1114 866 1105 1096 866 1087 857 1078 1372 848 1069 1363 839 1060 1051 821 1042 1033 1024 803 1024 1313 803 1311 1021 803
Jednokrevetna2670 3655 4930 2670 3655 4900 2670 3655 4865 3655 2670 3620 3585 2670 3555 2640 3520 4695 2605 3485 4660 2570 3450 3420 2500 3385 3350 3315 2435 3315 4470 2435 4455 3305 2375
Treća osoba1185 1530 1980 1185 1530 1965 1185 1530 1955 1530 1185 1520 1505 1185 1495 1170 1480 1890 1160 1470 1880 1150 1455 1445 1125 1430 1420 1405 1100 1405 1810 1100 1805 1405 1040
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
DELUXE SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1550 2050 2700 1550 2050 2685 1550 2050 2670 2050 1550 2035 2015 1550 2000 1530 1985 2585 1515 1965 2565 1500 1950 1930 1465 1915 1900 1880 1430 1880 2470 1430 2465 1875 1370
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna2135 2885 3865 2135 2885 3840 2135 2885 3815 2885 2135 2860 2835 2135 2810 2110 2785 3690 2085 2760 3665 2060 2735 2715 2010 2690 2665 2640 1960 2640 3525 1960 3515 2630 1900
Treća osoba1200 1555 2010 1200 1555 2000 1200 1555 1990 1555 1200 1540 1530 1200 1520 1190 1510 1935 1180 1495 1920 1165 1485 1475 1145 1465 1450 1440 1120 1440 1855 1120 1850 1435 1060
DELUXE SUPERIOR ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1570 2085 2750 1570 2085 2735 1570 2085 2715 2085 1570 2065 2050 1570 2035 1555 2015 2630 1540 2000 2615 1520 1985 1965 1490 1950 1930 1915 1455 1915 2520 1455 2515 1910 1395
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)890 1148 1482 890 1148 1473 890 1148 1464 1148 890 1139 1130 890 1121 881 1112 1419 872 1103 1410 863 1094 1085 845 1075 1066 1057 827 1057 1360 827 1358 1055 827
Jednokrevetna2765 3790 5120 2765 3790 5090 2765 3790 5055 3790 2765 3755 3725 2765 3690 2735 3655 4885 2700 3620 4850 2665 3585 3555 2595 3520 3485 3450 2530 3450 4660 2530 4645 3440 2470
Treća osoba1215 1575 2045 1215 1575 2030 1215 1575 2020 1575 1215 1565 1555 1215 1540 1205 1530 1965 1195 1520 1955 1185 1510 1495 1160 1485 1475 1465 1135 1465 1890 1135 1885 1460 1075
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
LAGOON ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1595 2120 2795 1595 2120 2780 1595 2120 2765 2120 1595 2100 2085 1595 2065 1580 2050 2680 1560 2035 2660 1545 2015 2000 1510 1985 1965 1950 1475 1950 2565 1475 2560 1945 1415
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna2205 2990 4010 2205 2990 3985 2205 2990 3960 2990 2205 2965 2940 2205 2915 2180 2890 3835 2155 2865 3810 2130 2840 2815 2080 2790 2765 2740 2030 2740 3665 2030 3655 2730 1970
Treća osoba1230 1600 2075 1230 1600 2065 1230 1600 2055 1600 1230 1585 1575 1230 1565 1220 1555 1995 1210 1540 1985 1200 1530 1520 1175 1510 1495 1485 1155 1485 1920 1155 1915 1480 1095
SUPERIOR LAGUNA ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1620 2150 2845 1620 2150 2830 1620 2150 2810 2150 1620 2135 2120 1620 2100 1605 2085 2725 1585 2065 2710 1570 2050 2035 1535 2015 2000 1985 1500 1985 2615 1500 2605 1975 1440
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)914 1182 1530 914 1182 1521 914 1182 1512 1182 914 1173 1164 914 1155 905 1146 1466 896 1137 1457 887 1127 1118 869 1109 1100 1091 851 1091 1408 851 1405 1089 851
Jednokrevetna2860 3925 5310 2860 3925 5280 2860 3925 5245 3925 2860 3890 3860 2860 3825 2830 3790 5075 2795 3755 5040 2760 3725 3690 2690 3655 3620 3585 2625 3585 4850 2625 4835 3575 2565
Treća osoba1250 1620 2105 1250 1620 2095 1250 1620 2085 1620 1250 1610 1600 1250 1585 1235 1575 2030 1225 1565 2015 1215 1555 1540 1190 1530 1520 1510 1170 1510 1950 1170 1945 1505 1110
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
STANDARD SWIM UP | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1645 2185 2890 1645 2185 2875 1645 2185 2860 2185 1645 2170 2150 1645 2135 1625 2120 2775 1610 2100 2755 1595 2085 2065 1560 2050 2035 2015 1525 2015 2660 1525 2655 2010 1465
Jednokrevetna2910 3995 5405 2910 3995 5375 2910 3995 5340 3995 2910 3960 3925 2910 3890 2875 3860 5170 2840 3825 5135 2810 3790 3755 2740 3725 3690 3655 2670 3655 4945 2670 4930 3645 2610

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A