Cena detaljno Štampaj

noći579579579
Prijava29.0529.0529.0530.0530.0530.0531.0531.0531.05
Odjava03.0605.0607.0604.0606.0608.0605.0607.0609.06
Status
CLASSIC SOBA | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi667 712 757 666 710 755 664 709 754
Prvo dete 2,00-5,99550 550 550 550 550 550 550 550 550
Prvo dete 6,00-11,99576 586 598 576 586 598 576 586 598
Jednokrevetna784 873 963 781 870 960 777 867 957
Prvo dete 2,00-5,99550 550 550 550 550 550 550 550 550
Prvo dete 6,00-11,99550 550 550 550 550 550 550 550 550
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)550 550 550 550 550 550 550 550 550
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)550 550 550 550 550 550 550 550 550
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)576 586 598 576 586 598 576 586 598
CLASSIC SOBA | FULL BOARD
Dvokrevetna po osobi999 1159 1325 985 1145 1309 969 1135 1295
Prvo dete 2,00-5,99550 550 550 550 550 550 550 550 550
Prvo dete 6,00-11,99700 760 820 700 760 820 700 760 820
Jednokrevetna1165 1375 1585 1135 1345 1555 1105 1315 1525
Prvo dete 2,00-5,99550 550 550 550 550 550 550 550 550
Prvo dete 6,00-11,99700 760 820 700 760 820 700 760 820
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)550 550 550 550 550 550 550 550 550
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)700 760 820 700 760 820 700 760 820
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)696 754 812 696 754 812 696 754 812
CLASSIC SOBA | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi745 821 897 744 820 896 742 818 894
Prvo dete 2,00-5,99550 550 550 550 550 550 550 550 550
Prvo dete 6,00-11,99618 646 672 618 646 672 618 646 672
Jednokrevetna862 983 1103 859 979 1100 856 976 1097
Prvo dete 2,00-5,99550 550 550 550 550 550 550 550 550
Prvo dete 6,00-11,99592 608 626 592 608 626 592 608 626
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)550 550 550 550 550 550 550 550 550
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)592 608 626 592 608 626 592 608 626
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)612 638 662 612 638 662 612 638 662

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI

VAŽNE NAPOMENE ZA LETO 2023

Cene u tabeli su na bazi 5,7 ili 9 noćenja.
Putovanje može biti ostvareno za kraći ili duži period boravka od navedenog, kao i u terminima koji nisu navedeni u cenovniku.

Jedinstvena cena individualnog putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd-Dubai-Beograd kompanijom Fly Dubai, smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge, povratni transfer na relaciji aerodrom - hotel - aerodrom, troškove organizovanja putovanja, aerodromske takse u iznosu od 50,22 evra (3.30 LG, 0.98 RF, 16.72 RS, 1.21 ZR, 18.12 AE, 1.21 TP, 8.45 F6, 0.22 RS-nerefundabilne takse), asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku, za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika, angažujemo i predstavnika na srpskom jeziku.)

U cenu individualnog putovanja nije uračunato:
Međunarodno putno osiguranje, turističke i boravišne takse koje se plaćaju na recepciji hotela, a koje iznose oko 10 AED (trenutna vrednost oko 3 USD). Ove takse se plaćaju po osobi, po noći. Deca starosti od 0 do 1,99 godina nemaju mesto u avionu i plaćaju 100 evra. Cena ne uključuje i: fakultativne izlete i ostale, dodatne obroke, piće i filmove na letovima. Plaćaju se platnom karticom ili direktno kabinskom osoblju (opis ponude tokom leta možete pronaći na linku http://pro.ibrochure-instant.com/6206746flydubaishop5/ib ), individualni troškove.

Avio-prevoz: aranžman je rađen na bazi cene zaštićene Y klase kompanije FlyDubai, na relaciji BEG-DXB. U zavisnosti od raspoloživosti moguće je realizovati aranžman uz doplatu za narednu slobodnu klasu. Dozvoljeni prtljag na letovima kompanije “Fly Dubai” je 20 kg i 7 kg za ručni prtljag.

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 7 dana pre puta.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

● Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča. Neophodan je najmanje jedan radni dan za potvrdu rezervacije od strane agencije, što zavisi od raspoloživosti slobodnih soba u hotelu u trenutku upita.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs


BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A
PROGRAM PUTOVANJA DUBAI USKRS 2023 br.1 od 18.04.2023.
CENOVNIK br.1 od 18.04.2023.