Cena detaljno Štampaj

noći910106713149910106713149910
Prijava16.0717.0719.0720.0720.0720.0720.0721.0723.0724.0726.0727.0727.0727.0727.0728.0730.0731.07
Odjava26.0728.0730.0727.0727.0703.0803.0831.0702.0804.0806.0803.0803.0810.0810.0807.0809.0811.08
Status2s2s1s2s
STANDARDNA SOBA | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1651 1774 1774 1556 1392 2113 2315 1651 1651 1774 1774 1256 1592 2113 2315 1651 1651 2024
Prvo dete 2,00-11,99484 484 484 558 464 458 464 484 484 484 484 458 464 458 464 484 484 484
Jednokrevetna2207 2391 2391 1926 1816 2914 3163 2207 2207 2391 2391 1626 2016 2914 3163 2207 2207 2641
Treća osoba1601 1718 1718 1522 1353 2040 2237 1601 1601 1718 1718 1222 1553 2040 2237 1601 1601 1968
ELITE FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1862 2007 2007 1696 1553 2416 2636 1862 1862 2007 2007 1396 1753 2416 2636 1862 1862 2257
Prvo dete 2,00-11,99484 484 484 558 464 458 464 484 484 484 484 458 464 458 464 484 484 484
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1140 1213 1213 994 966 1406 1467 1140 1140 1213 1213 894 966 1406 1467 1140 1140 1213
Treća osoba1811 1951 1951 1662 1514 2343 2559 1811 1811 1951 1951 1362 1714 2343 2559 1811 1811 2201
EXECUTIVE SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2072 2241 2241 1836 1714 2720 2958 2072 2072 2241 2241 1536 1914 2720 2958 2072 2072 2491
Prvo dete 2,00-11,99484 484 484 558 464 458 464 484 484 484 484 458 464 458 464 484 484 484
Jednokrevetna2627 2858 2858 2206 2138 3522 3807 2627 2627 2858 2858 1906 2338 3522 3807 2627 2627 3108
Treća osoba2022 2185 2185 1802 1675 2647 2880 2022 2022 2185 2185 1502 1875 2647 2880 2022 2022 2435
THE VIEW SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2282 2475 2475 1976 1874 3024 3279 2282 2282 2475 2475 1676 2074 3024 3279 2282 2282 2725
Prvo dete 2,00-11,99484 484 484 558 464 458 464 484 484 484 484 458 464 458 464 484 484 484
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1350 1447 1447 1136 1126 1708 1789 1350 1350 1447 1447 1036 1126 1708 1789 1350 1350 1447
Jednokrevetna2837 3092 3092 2346 2299 3826 4128 2837 2837 3092 3092 2046 2499 3826 4128 2837 2837 3342
Treća osoba2232 2419 2419 1943 1836 2951 3202 2232 2232 2419 2419 1643 2036 2951 3202 2232 2232 2669
DELUXE SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2240 2428 2428 1948 1842 2963 3215 2240 2240 2428 2428 1648 2042 2963 3215 2240 2240 2678
Prvo dete 2,00-11,99484 484 484 558 464 458 464 484 484 484 484 458 464 458 464 484 484 484
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1329 1423 1423 1122 1110 1678 1757 1329 1329 1423 1423 1022 1110 1678 1757 1329 1329 1423
Jednokrevetna2795 3045 3045 2318 2267 3765 4064 2795 2795 3045 3045 2018 2467 3765 4064 2795 2795 3295
ELITE SUITE ONE BEDROOM SV | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1778 1914 1914 1640 1488 2295 2507 1778 1778 1914 1914 1340 1688 2295 2507 1778 1778 2164
Prvo dete 2,00-11,99484 484 484 558 464 458 464 484 484 484 484 458 464 458 464 484 484 484
Jednokrevetna2333 2531 2531 2010 1913 3097 3356 2333 2333 2531 2531 1710 2113 3097 3356 2333 2333 2781
SUPERIOR SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1693 1821 1821 1584 1424 2173 2379 1693 1693 1821 1821 1284 1624 2173 2379 1693 1693 2071
Prvo dete 2,00-11,99484 484 484 558 464 458 464 484 484 484 484 458 464 458 464 484 484 484
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1056 1119 1119 938 901 1284 1339 1056 1056 1119 1119 838 901 1284 1339 1056 1056 1119
Jednokrevetna2257 2447 2447 1959 1855 2987 3241 2257 2257 2447 2447 1659 2055 2987 3241 2257 2257 2697

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastavni deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

VAŽNE NAPOMENE PROGRAM AIR CAIRO LETO 2024:

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd – Hurgada – Beograd kompanijom Air Cairo, aerodromske takse u iznosu od 85 evra (taksa aerodroma Nikola Tesla 24.08 evra, aerodroma u Hurgadi 32,01 evra, 0.98 evra CAD taksa, YQ,GDS I MF taksa 27,93 evra). Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska. Deca 0-2 godine nemaju zasebno mesto u avionu i plaćaju aerodromsku taksu u iznosu od 50 evra. Jedinstvena cena putovanja obuhvata još: hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta. Jedinstvena cena putovanja obuhvata još: grupni transfer autobusom od aerodroma u Hurgadi do izabranog hotela, u odlasku i povratku, troškove organizacije i pripreme aranžmana.

U cenu putovanja nije uračunato:
Ulazna viza za Egipat 25 eur koja se može kupiti na aerodromu u Hurgadi.
Međunarodno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

PUTNICI KOJI IMAJU UPLAĆEN ARANŽMAN NA 6 NOĆENJA / 8 DANA ilI 13 NOĆENJA / 15 DANA SOBE NAPUŠTAJU POSLEDNJEG DANA DO 12:00H, LET JE SLEDEĆEG DANA POSLE PONOĆI U 02:00H (DATUMA NAVEDENOG U TABELI).

VAŽNE NAPOMENE PROGRAM AIR SERBIA LETO 2024:

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd – Hurgada – Beograd kompanijom Air Serbia, aerodromske takse u iznosu od 59,76 evra (taksa aerodroma Nikola Tesla 25.1 evra, aerodroma u Hurgadi 33,68 evra, 0.98 evra CAD taksa, YQ taksa 10 evra). Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska. Jedinstvena cena putovanja obuhvata još: hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta. Jedinstvena cena putovanja obuhvata još: grupni transfer autobusom od aerodroma u Hurgadi do izabranog hotela, u odlasku i povratku, troškove organizacije i pripreme aranžmana.

U cenu putovanja nije uračunato:
Ulazna viza za Egipat 25 eur koja se može kupiti na aerodromu u Hurgadi.
Međunarodno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.


NAPOMENE PROGRAM PUTOVANJA AIR CAIRO LETO 2024. I AIR SERBIA LETO 2024.

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU EGIPTA, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU SRBIJE. PUTNICI KOJI POSEDUJU PUTNU ISPRAVU BIH MORAJU SAMI VIZIRATI SVOJ PASOŠ U AMBASADI EGIPTA U SARAJEVU, U PROTIVNOM NJIHOVO PUTOVANJE NEĆE MOĆI DA SE REALIZUJE. NOSIOCI PASOŠA BIH MOGU PRILIKOM ULASKA U ZEMLJU DOBITI DODATNI PEČAT U SVOJ PASOŠ, U TOJ SITUACIJI SU DUŽNI DA ISTO PRIJAVE VODIČU PRILIKOM INFO SASTANKA. SVI PUTNICI SA PASOŠEM BIH KOJI DOBIJU DODATNI PEČAT MORAJU SE JAVITI U KANCELARIJI TURISTIČKE POLICIJE RADI PROCEDUALNE AKTIVNOSTI REGISTROVANJA BORAVKA U EGIPTU. U SLUČAJU DA SE PUTNICI NE JAVE KANCELARIJI TURISTIČKE POLICIJE RIZIKUJU PLAĆANJE KAZNE PRILIKOM IZLASKA IZ ZEMLJE. SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O USLOVIMA ULASKA U SRBIJU PO POVRATKU SA DESTINACIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje ili ponudi putnicima mogućnost organizovanja individualnog putovanja za navedenu destinaciju, uz promenu cene putovanja. Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane organizatora putovanja je 20 dana pre puta, po ovom osnovu. Ukoliko je organizator sprečen da izvrši ugovor usled neizbežnih i vanrednih okolnosti, dužan je da bez nepotrebnog odlaganja odmah po saznanju obavesti putnika o raskidu ugovora, a pre otpočinjanja putovanja.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi letova redovne linije Air Cairo (50 putnika).
• Minimalan broj prijavljenih putnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova Air Serbia(120 putnika).
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na letu prevoznika Air Cairo dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg.
• Na letu prevoznika Air Serbia dozvoljen je jedan komad prtljaga maksimalne težine 23 kg I jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama NLB komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.
U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

PROGRAM PUTOVANJA AIR CAIRO leto 2024 br.8 od 01.06.2024.
PROGRAM PUTOVANJA AIR SERBIA leto 2024 br.6 od 01.06.2024.


BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021.
Kategorija licence A