Cena detaljno Štampaj

Broj noći77777777
od27.01.202217.02.202218.02.202219.02.202220.02.202221.02.202222.02.202223.02.2022
Do16.02.202217.02.202218.02.202219.02.202220.02.202221.02.202222.02.202225.03.2022
PWANI ROOM | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1105 1085 1065 1045 1019 999 979 959

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI ZA NAVEDENI BROJ NOĆENJA

CENA AVIO KARTE OD 690 EVRA PO OSOBI SA SVIM TAKSAMA.


U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
Smeštaj u odabranom tipu sobe na bazi izabranog broja noćenja, izabrane usluge i izabranog hotela.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
Avio prevoz na relaciji Beograd-Zanzibar-Beograd, transfer na destinaciji do/ od odabranog hotela, troškovi izleta i poseta, troškovi putnog zdravstvenog osiguranja putnika.

OPŠTE NAPOMENE:
-Aranžman je individualan. Prevoz je sopstveni (avionom). Putnici sami biraju datum polaska i dužinu boravka.
-Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije Big Blue Group, je 5 dana pre početka putovanja.
-Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija, po dolasku. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.
-Preporuka je da svi putnici obezbede putno zdravstveno osiguranje. Postoji mogućnost da granične službe tranzitnih i odredišnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
-Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta ili promene tarifa prevoznika.
-Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta- lokalnom agencijom.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
-gotovinski - uplata avansa od najmanje 50 % od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 25 dana pred početak putovanja
- čekovima građana na 6 mesečnih rata
- karticama Banca Intesa na 6 mesečnih rata bez kamate
-Travel & Smile karticom Piraeus Banke na 12 mesečnih rata bez kamate.
- ostalim platnim karticama
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka

POSEBNI USLOVI OTKAZA UGOVORA PUTOVANJA ZA INDIVIDUALNI ARANŽMAN:
Ukoliko putnik otkaže ugovor o putovanju - od momenta ugovaranja aranžmana do 31 dana pre početka putovanja, zadržava se iznos od 50% ukupne cene aranžmana, na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja. - od 30 dana do 22 dan pre početka putovanja, zadržava se iznos od 80% od ukupne cene aranžmana. - od 21 dana pre početka putovanja do početka putovanja, na dan putovanja: zadržava se 100% od ukupne cene aranžmana.

Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu.
Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slucaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turisticke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

Beograd,28.09.2021.
PROGRAM PUTOVANJA br. 4 od 28.09.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A