Cena detaljno Štampaj

Broj noći1111111
od15.06.202419.06.202406.07.202424.07.202417.08.202431.08.202421.09.2024
Do18.06.202405.07.202423.07.202416.08.202430.08.202420.09.202418.10.2024
STANDARDNA SOBA POGLED NA VRT | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi57 76 91 100 91 74 55
Prvo dete 2,00-11,9911 15 18 20 18 15 11
Treća osoba28 38 46 50 46 37 27
STANDARD DELIMIČNI POGLED MORE | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi59 78 96 102 96 76 61
Prvo dete 2,00-11,9912 16 19 20 19 15 12
Treća osoba30 39 48 51 48 38 30
STANDARD POGLED VRT ZA 4 OSOBE | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi62 83 101 109 101 81 62
Prvo dete 2,00-11,9912 17 20 22 20 16 12
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)12 17 20 22 20 16 12
Treća osoba31 42 50 55 50 40 31
Prvo dete 2,00-11,9912 17 20 22 20 16 12
PORODIČNA SOBA POTKROVLJE POGLED BAZEN | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi84 112 132 142 132 120 84
Prvo dete 2,00-11,9917 22 26 28 26 24 17
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)17 22 26 28 26 24 17
Treća osoba42 56 66 71 66 60 42
Prvo dete 2,00-11,9917 22 26 28 26 24 17
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)17 22 26 28 26 24 17
Četvrta osoba42 56 66 71 66 60 42
Prvo dete 2,00-11,9917 22 26 28 26 24 17
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)17 22 26 28 26 24 17
STANDARDNA SOBA POGLED NA VRT | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi78 97 113 121 113 95 76
Prvo dete 2,00-11,9924 28 31 33 31 28 24
Treća osoba50 59 67 71 67 58 49
STANDARD DELIMIČNI POGLED MORE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi81 100 117 123 117 97 82
Prvo dete 2,00-11,9925 29 32 33 32 28 25
Treća osoba51 61 69 72 69 59 52
STANDARD POGLED VRT ZA 4 OSOBE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi83 104 122 131 122 102 83
Prvo dete 2,00-11,9925 30 33 35 33 29 25
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)25 30 33 35 33 29 25
Treća osoba52 63 72 76 72 62 52
Prvo dete 2,00-11,9925 30 33 35 33 29 25
PORODIČNA SOBA POTKROVLJE POGLED BAZEN | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi106 133 153 164 153 141 106
Prvo dete 2,00-11,9930 35 39 42 39 37 30
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)30 35 39 42 39 37 30
Treća osoba63 77 87 93 87 81 63
Prvo dete 2,00-11,9930 35 39 42 39 37 30
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)30 35 39 42 39 37 30
Četvrta osoba63 77 87 93 87 81 63
Prvo dete 2,00-11,9930 35 39 42 39 37 30
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)30 35 39 42 39 37 30

*ZA OVAJ HOTEL NIJE MOGUĆE UGOVORITI PREMIJUM USLOVE PUTOVANJA.

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastavni deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
Izabrani broj noćenja u izabranom smeštajnom objektu na bazi izabrane usluge.
Troškovi organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Prevoz putnika (samostalni prevoz)
Obavezna ekološka taksa u vezi sa klimatskim promenama će se računati kao fiksni iznos po danu i po sobi, u zavisnosti od vrste smeštaja i iznosiće: 10 € za hotele sa 5*; 7 € za hotele sa 4*; 3 € za hotele sa 3*, 1.5 € za hotele sa 2*, studjia i apartmane, u periodu boravaka od 01.marta do 31.oktobra tekuće godine. Taksa se plaća na licu mesta prilikom prijave ili odjave iz smeštajnog objekta. Na osnovu člana 30 zakona domicilne zemlje br.5073/2023, odluka o ekološkoj taksi u vezi sa klimatskim promenama stupa na snagu od 01.01.2024.
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
Individualni troškovi putnika i fakultativni izleti.

VAŽNE NAPOMENE:

- Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja.

- Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom.

-Putnik je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.

-Navedeni hoteli ovog Programa putovanja zadržavaju pravo promene cene smeštaja i usluga, bez predhodne najave organizatoru, u zavisnosti od popunjenosti kapaciteta, što može biti i pre isteka perioda cena ranog bukinga.

-Organizator putovanja nema kontrolu niti može uticati na odluke hotela, u navedenom smislu. Cene objavljene na sajtu važe za odredjeni kontigent soba i garantovane su samo do popune kapaciteta. Sve rezervacije se rade na upit.


-Za otkaze putovanja po ovom programu putovanja, se primenjuje otkazna skala svakog hotela pojedinačno.
Otkazna skala hotela može da se razlikuje i da bude restriktivnija od otkazne skale koja je navedena u Opštim uslovima putovanja organizatora. Organizator nema uticaja na otkaznu politiku povezanu sa dinamičnim cena hotelijera. Otkazna skala će putniku biti jasno predočena prilikom rezervacije putovanja.

-Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.

- Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Republiku Grčku. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu njihove države i Republike Grčke.

- Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 3 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

- Putno zdravstveno osiguranje je obavezno za zemlje EU. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.

- Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost.

- Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja-već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja.

- U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

- Specijalni zahtevi (pogled, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobija po dolasku u hotel, na recepciji hotela.

- Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.

- Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.

- Fakultativni izleti i posete nisu sastavni deo programa putovanja. Organizator putovanja nije odgovoran za kašnjenja, kvalitet organizacije i cenu fakultativnih izleta i poseta - čiji je organizator lokalna agencija na destinaciji. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera. U slučaju primedbi i žalbi odmah se obratiti predstavniku Organizatora putovanja.

- Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIGBLUE GROUP.

- BIGBLUE GROUP ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
-administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

Program putovanja broj 7. od 01.06.2024., kopnena Grčka i ostrva – sopstveni prevoz.