Cena detaljno Štampaj

noći714714714710147111471014
Prijava03.0603.0610.0610.0617.0617.0621.0621.0621.0624.0624.0624.0628.0628.0628.06
Odjava10.0617.0617.0624.0624.0601.0728.0601.0705.0701.0705.0708.0705.0708.0712.07
Status1s
STANDARD DELIMIČNI POGLED MORE | DELUXE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1840 4020 2510 4800 2625 4915 2625 3605 5765 2625 4785 6405 3475 5095 7255
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna2595 5860 3600 7035 3770 7205 3770 5240 8480 3770 7010 9435 5045 7475 10715
Treća osoba1395 2920 1865 3470 1940 3550 1940 2630 4145 1940 3455 4590 2540 3675 5190
STANDARD POGLED MORE | DELUXE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1920 4210 2625 5030 2740 5150 2740 3775 6040 2740 5010 6710 3635 5335 7600
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna2710 6150 3770 7385 3950 7565 3950 5500 8900 3950 7350 9900 5285 7835 11235
Treća osoba1450 3050 1940 3625 2020 3705 2020 2745 4335 2020 3610 4805 2650 3840 5430
SUPERIOR SOBA POGLED MORE | DELUXE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1990 4385 2730 5245 2850 5370 2850 3930 6305 2850 5225 7005 3790 5570 7945
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1120 2321 1490 2752 1551 2813 1551 2092 3279 1551 2738 3629 2017 2908 4095
Jednokrevetna2820 6415 3930 7710 4115 7895 4115 5735 9295 4115 7675 10345 5515 8185 11750
Treća osoba1495 3175 2015 3775 2100 3865 2100 2855 4515 2100 3760 5010 2755 4000 5660
SUPERIOR SWIM UP ROOM | DELUXE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2285 5115 3160 6130 3305 6280 3305 4580 7385 3305 6110 8215 4415 6515 9320
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1269 2686 1706 3195 1779 3268 1779 2417 3819 1779 3181 4233 2330 3381 4784
Jednokrevetna3265 7510 4580 9040 4795 9255 4795 6710 10915 4795 9005 12160 6455 9610 13815
Treća osoba1705 3690 2320 4405 2420 4505 2420 3315 5280 2420 4385 5860 3195 4670 6635
DELUXE SOBA POGLED MORE | DELUXE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2435 5480 3375 6575 3535 6730 3535 4905 7925 3535 6555 8820 4725 6990 10010
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1340 2861 1810 3409 1888 3488 1888 2574 4084 1888 3398 4530 2484 3617 5126
Jednokrevetna3485 8050 4900 9695 5135 9930 5135 7190 11720 5135 9660 13060 6920 10320 14845
Treća osoba1810 3940 2465 4710 2575 4820 2575 3540 5655 2575 4690 6280 3410 4995 7110
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
DELUXE SWIM UP | DELUXE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2960 6765 4135 8135 4335 8330 4335 6045 9820 4335 8105 10935 5820 8650 12420
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1606 3508 2191 4190 2288 4287 2288 3145 5031 2288 4174 5589 3032 4446 6333
Jednokrevetna4280 9985 6040 12035 6335 12330 6335 8905 14560 6335 11990 16235 8565 12805 18465
Treća osoba2175 4840 2995 5795 3135 5935 3135 4335 6975 3135 5775 7760 4180 6160 8805
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
PORODIČNA SOBA POGLED MORE | DELUXE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2140 4750 2945 5690 3080 5825 3080 4255 6845 3080 5670 7610 4100 6045 8630
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1191 2495 1594 2966 1661 3033 1661 2249 3544 1661 2956 3927 2172 3143 4437
Trokrevetna po osobi1960 4305 2685 5155 2805 5275 2805 3865 6195 2805 5135 6885 3725 5475 7805
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Četvorokrevetna po osobi1915 4195 2620 5020 2735 5135 2735 3765 6030 2735 5000 6700 3630 5330 7595

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 31.03.2023. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer – na upit.


NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK EGEJSKA TURSKA LETO 2023. br.6 od 01.03.2023.
PROGRAM PUTOVANJA EGEJSKA TURSKA LETO 2023. br.6 od 01.03.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A