Cena detaljno Štampaj

noći71410710714111171471410710714111171471410710714111171471410710711117147141010
Prijava01.0801.0802.0803.0803.0804.0804.0805.0806.0807.0807.0808.0808.0809.0810.0810.0811.0811.0812.0813.0814.0814.0815.0815.0816.0817.0817.0818.0818.0819.0820.0821.0821.0822.0822.0823.0824.0824.0825.0826.0827.0828.0828.0829.0829.0830.0831.08
Odjava08.0815.0812.0810.0813.0811.0818.0816.0817.0814.0821.0815.0822.0819.0817.0820.0818.0825.0823.0824.0821.0828.0822.0829.0826.0824.0827.0825.0801.0930.0831.0828.0804.0929.0805.0902.0931.0803.0901.0906.0907.0904.0911.0905.0912.0909.0910.09
Status1s1s1s3s1s1s
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1072 1824 1411 1062 1411 1072 1824 1482 1482 1072 1824 1072 1824 1411 1062 1411 1072 1824 1482 1482 1072 1824 1072 1824 1411 1062 1411 1072 1816 1482 1482 1072 1784 1072 1776 1391 1062 1379 1064 1422 1414 1032 1716 1024 1708 1323 1311
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna1448 2576 1947 1438 1947 1448 2576 2070 2071 1448 2576 1448 2576 1947 1438 1947 1448 2576 2070 2071 1448 2576 1448 2576 1947 1438 1947 1448 2564 2070 2071 1448 2516 1448 2500 1919 1438 1903 1432 1978 1963 1388 2412 1372 2396 1811 1795
Treća osoba823 1347 1047 823 1047 823 1347 1115 1115 823 1347 823 1347 1047 823 1047 823 1347 1115 1115 823 1347 823 1347 1047 823 1047 823 1343 1115 1115 823 1323 823 1319 1035 823 1027 815 1079 1071 795 1279 791 1275 991 983
STANDARD POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1104 1888 1455 1094 1455 1104 1888 1530 1530 1104 1888 1104 1888 1455 1094 1455 1104 1888 1530 1530 1104 1888 1104 1888 1455 1094 1455 1104 1880 1530 1530 1104 1848 1104 1840 1435 1094 1427 1096 1474 1462 1064 1780 1056 1768 1367 1355
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna1492 2664 2011 1482 2011 1492 2664 2138 2139 1492 2664 1492 2664 2011 1482 2011 1492 2664 2138 2139 1492 2664 1492 2664 2011 1482 2011 1492 2652 2138 2139 1492 2608 1492 2596 1983 1482 1967 1480 2050 2039 1436 2508 1420 2492 1883 1867
Treća osoba839 1387 1075 839 1075 839 1387 1143 1147 839 1387 839 1387 1075 839 1075 839 1387 1143 1147 839 1387 839 1387 1075 839 1075 839 1379 1143 1147 839 1359 839 1351 1059 839 1051 835 1103 1095 811 1307 803 1299 1011 1003
STANDARD LAKE HOUSE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1180 2040 1563 1170 1563 1180 2040 1650 1650 1180 2040 1180 2040 1563 1170 1563 1180 2040 1650 1650 1180 2040 1180 2040 1563 1170 1563 1180 2028 1650 1650 1180 2000 1180 1988 1543 1170 1531 1168 1590 1582 1140 1932 1128 1920 1475 1463
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)695 1122 879 695 878 695 1122 933 933 695 1122 695 1122 879 695 878 695 1122 933 933 695 1122 695 1122 879 695 878 695 1117 933 933 695 1100 695 1095 867 695 862 690 901 896 674 1063 669 1058 830 824
Jednokrevetna1604 2892 2171 1594 2171 1604 2892 2314 2315 1604 2892 1604 2892 2171 1594 2171 1604 2892 2314 2315 1604 2892 1604 2892 2171 1594 2171 1604 2876 2314 2315 1604 2836 1604 2820 2143 1594 2127 1592 2226 2215 1548 2732 1536 2720 2043 2027
Treća osoba899 1499 1155 899 1155 899 1499 1231 1231 899 1499 899 1499 1155 899 1155 899 1499 1231 1231 899 1499 899 1499 1155 899 1155 899 1491 1231 1231 899 1475 899 1467 1143 899 1135 891 1195 1191 871 1431 867 1423 1099 1091
FAMILY ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1448 2576 1947 1438 1947 1448 2576 2070 2070 1448 2576 1448 2576 1947 1438 1947 1448 2576 2070 2070 1448 2576 1448 2576 1947 1438 1947 1448 2564 2070 2070 1448 2516 1448 2500 1919 1438 1903 1432 1978 1962 1388 2412 1372 2396 1811 1795
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Trokrevetna po osobi1072 1824 1411 1062 1411 1072 1824 1482 1482 1072 1824 1072 1824 1411 1062 1411 1072 1824 1482 1482 1072 1824 1072 1824 1411 1062 1411 1072 1816 1482 1482 1072 1784 1072 1776 1391 1062 1379 1064 1422 1410 1032 1712 1020 1704 1319 1307
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Četvorokrevetna po osobi980 1636 1275 970 1275 980 1636 1334 1334 980 1636 980 1636 1275 970 1275 980 1636 1334 1334 980 1636 980 1636 1275 970 1275 980 1628 1334 1334 980 1604 980 1592 1259 970 1251 968 1282 1274 944 1540 936 1532 1199 1187
PORODIČNA SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1496 2672 2015 1486 2015 1496 2672 2142 2142 1496 2672 1496 2672 2015 1486 2015 1496 2672 2142 2142 1496 2672 1496 2672 2015 1486 2015 1496 2656 2142 2142 1496 2612 1496 2596 1983 1486 1971 1480 2050 2038 1436 2504 1420 2488 1879 1863
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Trokrevetna po osobi1104 1888 1455 1094 1455 1104 1888 1530 1530 1104 1888 1104 1888 1455 1094 1455 1104 1888 1530 1530 1104 1888 1104 1888 1455 1094 1455 1104 1876 1530 1530 1104 1848 1104 1836 1435 1094 1423 1092 1470 1462 1064 1776 1052 1768 1363 1355
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Četvorokrevetna po osobi1004 1692 1315 994 1315 1004 1692 1378 1378 1004 1692 1004 1692 1315 994 1315 1004 1692 1378 1378 1004 1692 1004 1692 1315 994 1315 1004 1680 1378 1378 1004 1656 1004 1648 1295 994 1287 996 1326 1318 972 1596 960 1584 1235 1227
FAMILY LAKE HOUSE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1824 3324 2479 1814 2479 1824 3324 2650 2650 1824 3324 1824 3324 2479 1814 2479 1824 3324 2650 2650 1824 3324 1824 3324 2479 1814 2479 1824 3308 2650 2650 1824 3256 1824 3236 2447 1814 2427 1804 2546 2530 1752 3132 1736 3116 2323 2307
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Trokrevetna po osobi1320 2324 1767 1310 1767 1320 2324 1870 1870 1320 2324 1320 2324 1767 1310 1767 1320 2324 1870 1870 1320 2324 1320 2324 1767 1310 1767 1320 2312 1870 1870 1320 2276 1320 2264 1743 1310 1731 1308 1802 1790 1276 2196 1264 2184 1659 1647
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Četvorokrevetna po osobi1112 1908 1467 1102 1467 1112 1908 1546 1546 1112 1908 1112 1908 1467 1102 1467 1112 1908 1546 1546 1112 1908 1112 1908 1467 1102 1467 1112 1896 1546 1546 1112 1872 1112 1864 1451 1102 1443 1104 1494 1482 1076 1808 1068 1800 1387 1379

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15 eur aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Doplata za gorivo YQ taksa 20 eur po osobi, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000003, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2021. br. 4 od 01.05.2021.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2021. br. 1 od 22.02.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40