Cena detaljno Štampaj

noći71410710714111171471410710714111171471410710714111171471410710711117147141010
Prijava01.0801.0802.0803.0803.0804.0804.0805.0806.0807.0807.0808.0808.0809.0810.0810.0811.0811.0812.0813.0814.0814.0815.0815.0816.0817.0817.0818.0818.0819.0820.0821.0821.0822.0822.0823.0824.0824.0825.0826.0827.0828.0828.0829.0829.0830.0831.08
Odjava08.0815.0812.0810.0813.0811.0818.0816.0817.0814.0821.0815.0822.0819.0817.0820.0818.0825.0823.0824.0821.0828.0822.0829.0826.0824.0827.0825.0801.0930.0831.0828.0804.0929.0805.0902.0931.0803.0901.0906.0907.0904.0911.0905.0912.0909.0910.09
Status1s1s1s3s1s1s
STANDARD ROOM IN GARDEN BLOCKS | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi909 1498 1179 899 1179 909 1498 1230 1230 909 1498 909 1498 1179 899 1179 909 1491 1230 1223 909 1476 909 1468 1164 896 1156 902 1453 1192 1188 887 1438 879 1434 1126 865 1126 875 1173 1173 875 1430 875 1430 1126 1126
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna1210 2095 1605 1200 1605 1210 2095 1694 1694 1210 2095 1210 2095 1605 1200 1605 1210 2080 1694 1686 1210 2057 1210 2049 1582 1192 1574 1194 2027 1640 1633 1172 2004 1164 1996 1529 1146 1529 1156 1610 1610 1156 1989 1156 1989 1529 1529
Treća osoba713 1131 892 713 892 713 1131 945 945 713 1131 713 1131 892 713 892 713 1124 945 941 713 1112 713 1109 881 710 877 706 1097 922 919 694 1090 691 1086 858 687 858 687 907 907 687 1082 687 1082 858 858
DELUXE ROOM IN MAIN BUILDING | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi940 1559 1221 930 1221 940 1559 1276 1276 940 1559 940 1559 1221 930 1221 940 1548 1276 1272 940 1533 940 1529 1206 926 1202 928 1514 1241 1234 913 1498 909 1495 1171 896 1168 906 1219 1219 906 1487 906 1487 1171 1168
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna1251 2179 1662 1241 1662 1251 2179 1758 1759 1251 2179 1251 2179 1662 1241 1662 1251 2163 1758 1751 1251 2141 1251 2133 1639 1234 1631 1236 2110 1705 1698 1213 2087 1206 2080 1586 1184 1586 1194 1675 1675 1194 2072 1194 2072 1586 1586
Treća osoba729 1166 919 729 915 729 1166 972 972 729 1166 729 1166 919 729 915 729 1158 972 968 729 1147 729 1147 907 729 903 725 1135 949 945 713 1124 710 1120 884 706 884 706 934 938 706 1116 706 1116 884 884
DELUXE ROOM MAIN BUILDING SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1001 1681 1304 991 1304 1001 1681 1367 1367 1001 1681 1001 1681 1304 991 1304 1001 1669 1367 1363 1001 1654 1001 1647 1289 983 1285 989 1631 1333 1329 974 1616 970 1612 1255 953 1255 963 1314 1314 963 1609 963 1609 1255 1255
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna1681 3037 2277 1671 2277 1681 3037 2427 2427 1681 3037 1681 3037 2277 1671 2277 1681 3018 2427 2416 1681 2988 1681 2977 2247 1659 2235 1658 2946 2355 2348 1628 2916 1616 2904 2175 1599 2175 1609 2313 2317 1609 2893 1609 2893 2175 2175
Treća osoba770 1249 976 770 976 770 1249 1036 1036 770 1249 770 1249 976 770 976 770 1242 1036 1036 770 1230 770 1230 968 770 964 767 1219 1014 1010 755 1207 751 1204 941 748 941 748 1002 1002 748 1200 748 1200 941 941
PORODIČNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1206 2091 1601 1196 1601 1206 2091 1690 1690 1206 2091 1206 2091 1601 1196 1601 1206 2076 1690 1682 1206 2053 1206 2046 1578 1188 1570 1191 2023 1637 1629 1168 2000 1160 1989 1521 1143 1521 1153 1606 1606 1153 1981 1153 1981 1521 1521
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Trokrevetna po osobi959 1601 1251 949 1251 959 1601 1306 1306 959 1601 959 1601 1251 949 1251 959 1590 1306 1302 959 1574 959 1567 1232 945 1228 951 1552 1268 1264 932 1533 928 1529 1194 911 1194 921 1245 1249 921 1521 921 1521 1194 1194
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Četvorokrevetna po osobi868 1411 1114 858 1114 868 1411 1162 1162 868 1411 868 1411 1114 858 1114 868 1403 1162 1158 868 1388 868 1384 1103 854 1095 856 1369 1127 1124 845 1358 837 1354 1069 823 1069 833 1112 1112 833 1346 833 1346 1069 1069

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15 eur aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Doplata za gorivo YQ taksa 20 eur po osobi, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000003, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2021. br. 4 od 01.05.2021.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2021. br. 1 od 22.02.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40