Cena detaljno Štampaj

noći71014711141171014
Prijava23.0623.0623.0626.0626.0626.0627.0630.0630.0630.06
Odjava30.0603.0707.0703.0707.0710.0708.0707.0710.0714.07
Status1s3s
GARDEN ROOM ANEX | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1998 2682 3854 1958 3055 4080 2945 2109 3059 4385
Jednokrevetna2793 3817 5519 2753 4376 5856 4248 2979 4385 6317
GARDEN SUPERIOR ANNEX | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2156 2910 4185 2116 3316 4436 3205 2000 2885 4124
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)1175 1551 2134 1175 1758 2259 1723 1119 1541 2104
Jednokrevetna3031 4161 6018 2991 4777 6395 4638 2820 4129 5928
Treća osoba1600 2126 2943 1600 2417 3114 2354 1517 2104 2892
SUPERIOR LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2328 3156 4544 2288 3606 4820 3487 2469 3609 5191
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)1257 1668 2307 1257 1896 2446 1860 1349 1899 2633
Jednokrevetna3286 4523 6554 3246 5202 6966 5059 3521 5212 7524
Treća osoba1721 2298 3195 1721 2613 3386 2551 1847 2615 3640
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
SUPERIOR SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2612 3561 5141 2572 4077 5457 3953 2782 4089 5884
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)1399 1872 2606 1399 2134 2765 2094 1505 2137 2980
Jednokrevetna3714 5133 7450 3674 5916 7922 5762 3989 5926 8561
Treća osoba1912 2577 3605 1912 2940 3826 2874 2062 2944 4126
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
CORNER DELUXE ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2714 3705 5351 2674 4245 5682 4118 2890 4253 6124
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)1909 2599 3672 1909 2982 3904 2930 2063 2986 4217
Trokrevetna po osobi3519 4854 7039 3479 5590 7482 5439 3774 5597 8080
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAMILY ROOM GARDEN ANEX | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3249 4472 6475 3209 5137 6882 4996 3479 5146 7425
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Trokrevetna po osobi2305 3119 4493 2265 3564 4764 3442 2441 3572 5129
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)733 919 1209 733 1023 1271 1000 774 1024 1355
Četvorokrevetna po osobi1938 2598 3732 1898 2957 3949 2847 2043 2961 4243
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
FAMILY SUITE LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3528 4868 7053 3488 5599 7500 5453 3783 5607 8099
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Trokrevetna po osobi2487 3384 4880 2447 3872 5176 3747 2647 3877 5577
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)1355 1807 2509 1355 2057 2658 2017 1454 2056 2859
Četvorokrevetna po osobi2231 3017 4348 2191 3447 4605 3330 2366 3454 4955
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
FAMILY SUITE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4760 6630 9642 4720 7658 10265 7476 5135 7670 11102
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Trokrevetna po osobi3310 4561 6605 3270 5244 7022 5099 3545 5249 7581
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi2589 3524 5085 2549 4035 5396 3908 2754 4042 5818
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 287 299 299 299

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastavni deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodrom Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Povratni individulani transfer iznosi 150 evra po rezervaciji (nezavisno od broja osoba na ugovoru o putovanju).

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG
BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.
BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

PROGRAM PUTOVANJA TURSKA-EGEJSKA REGIJA-BODRUM broj 8. od 01.06.2024.