Cena detaljno Štampaj

noći777710711710711
Prijava01.0608.0615.0619.0619.0622.0622.0626.0626.0629.0629.06
Odjava08.0615.0622.0626.0629.0629.0603.0703.0706.0706.0710.07
Status
GARDEN ROOM ANEX | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1190 1254 1614 1614 2162 1614 2345 1614 2218 1670 2626
Jednokrevetna1622 1712 2255 2255 3076 2255 3350 2255 3163 2338 3774
SUPERIOR GARDEN ANEX | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1276 1344 1742 1742 2345 1742 2544 1742 2405 1802 2855
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)770 804 1006 1006 1308 1006 1409 1006 1339 1036 1564
Jednokrevetna1749 1846 2446 2446 3354 2446 3654 2446 3448 2540 4123
Treća osoba999 1044 1325 1325 1749 1325 1892 1325 1794 1366 2105
SUPERIOR SOBA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1366 1442 1880 1880 2544 1880 2762 1880 2612 1948 3103
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)818 855 1072 1072 1403 1072 1513 1072 1438 1106 1686
Jednokrevetna1888 1996 2653 2653 3646 2653 3976 2653 3748 2754 4490
Treća osoba1059 1112 1423 1423 1888 1423 2042 1423 1933 1468 2278
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
SUPERIOR SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1516 1603 2109 2109 2870 2109 3125 2109 2949 2188 3515
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)891 933 1186 1186 1567 1186 1694 1186 1606 1226 1892
Jednokrevetna2109 2236 2998 2998 4138 2998 4520 2998 4258 3114 5109
Treća osoba1168 1228 1576 1576 2113 1576 2289 1576 2165 1633 2566
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
CORNER DELUXE ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1576 1663 2192 2192 2986 2192 3253 2192 3069 2274 3658
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)1168 1230 1597 1597 2154 1597 2339 1597 2212 1655 2628
Trokrevetna po osobi2012 2128 2840 2840 3913 2840 4273 2840 4025 2949 4824
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAMILY ROOM GARDEN ANEX | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1865 1974 2623 2623 3605 2623 3932 2623 3703 2724 4434
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1355 1426 1862 1862 2514 1862 2732 1862 2582 1929 3069
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)534 551 649 649 799 649 850 649 815 665 927
Četvorokrevetna po osobi1160 1216 1565 1565 2094 1565 2270 1565 2146 1622 2540
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
FAMILY SUITE LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2012 2132 2848 2848 3924 2848 4280 2848 4033 2956 4835
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1453 1532 2008 2008 2728 2008 2964 2008 2799 2083 3335
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)867 907 1150 1150 1516 1150 1637 1150 1552 1188 1822
Četvorokrevetna po osobi1314 1385 1802 1802 2432 1802 2642 1802 2499 1869 2964
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
FAMILY SUITE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2675 2840 3842 3842 5345 3842 5848 3842 5499 3995 6620
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1895 2004 2672 2672 3676 2672 4010 2672 3778 2776 4524
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1505 1588 2090 2090 2840 2090 3092 2090 2919 2165 3478
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
FAMILY CONNECTION ANEX | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2102 2225 2972 2972 4104 2972 4479 2972 4220 3088 5064
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi2102 2225 2972 2972 4104 2972 4479 2972 4220 3088 5064
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 0,00-0,00 (ako je 1.dete 0,00-0,00)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 0,00-0,00 (ako je 1.dete 0,00-0,00)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 0,00-0,00 (ako je 1.dete 0,00-0,00)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četvorokrevetna po osobi2102 2225 2972 2972 4104 2972 4479 2972 4220 3088 5064
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petokrevetna po osobi2454 2604 3500 3500 4858 3500 5312 3500 4996 3643 6009
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 31.12.2023. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodrom Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Povratni individulani transfer iznosi 150 evra po rezervaciji (nezavisno od broja osoba na ugovoru o putovanju).

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG
BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.
BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

Program putovanja TURSKA-EGEJSKA REGIJA-BODRUM broj 2 od 01.12.2023.
Cenovnik EGEJSKA REGIJA broj 2 od 01.12.2023.