Cena detaljno Štampaj

Broj noći
od
Do

***Državljani Republike Srbije mogu bez negativnog PCR testa da uđu u Dominikansku Republiku. Putnici su u obavezi da popune elektronski formular pri dolasku i u povratku https://eticket.migracion.gob.do

***Ukoliko je tranzit preko Nemačke neophodno je imati jedan od sledećih dokumenata: potvrdu o vakcini, PCR test ne stariji od 48h, antigenski test ne stariji od 48h ili potvrda o preležanom COVID19.

CENA AVIO-KARTE OD 1065 EVRA SA SVIM TAKSAMA.

*Cene u tabeli date su za 7 noćenja i informativnog su karaktera.
Putovanje može biti ostvareno za kraći ili za duži boravak od navedenog, a cene važe u navedenom periodu zaključno sa 30.03.2023. Za detaljnije informacije i upite molimo Vas da nas kontaktirate putem mail adrese FIT@BIGBLUE.RS

U cenu putovanja je uračunato: 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi navedene usluge.

U cenu putovanja nije uračunato: avio prevoz - navedena je najniža tarifa za let sa uračunatim svim taksama koje su važile na dan objave programa (cene hotela i avio karata zavise od perioda putovanja i raspoloživosti u trenutku upita i podložne su promeni), transferi aerodrom Punta Kana-izabrani hotel-aerodrom Punta Kana (cena privatnog povratnog transfera za 2 osobe iznosi od 95 do 110 eur-u zavisnosti od konkretnog hotela), troskovi ulaznih turističkih taksi za Dominikanu (oko 10 USD po osobi - plaćanje na aerodromu Punta Kana), međunarodno putno zdravstveno osiguranje COVID19, ekstra troškovi.

VAŽNE NAPOMENE:

Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po sredjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
Pasoš mora da važi šest meseci po povratku sa putovanja.
Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta
Napuštanje soba je do 11:00 časova na dan izlaska iz hotela.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 2 putnika).
BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slucaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turisticke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O..

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slucaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turisticke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

Beograd,03.10.2022.
PROGRAM PUTOVANJA br. 2 od 03.10.2022.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A