Cena detaljno Štampaj

noći71471071071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava04.0604.0605.0605.0609.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava11.0618.0612.0615.0616.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s2s1s1s1s2s1s1s1s
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi988 1646 980 1291 980 1306 980 1694 1007 1722 999 1333 1025 1359 1033 1367 1041 1378 1823 1061 1378 1864 1061 1400 1061 1421 1061 1442 1082 1468 1107 1490 1109 1512 1980 1151 1534 2027 1177 1561 1200 1584 1223 1607 1223 1607 1223 1607
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1585 2907 1633 2222 1633 2256 1633 3058 1669 3094 1668 2309 1721 2359 1736 2378 1755 2393 3311 1775 2393 3378 1775 2439 1775 2486 1775 2529 1817 2576 1864 2620 1888 2668 3635 1956 2713 3704 2000 2762 2050 2808 2100 2858 2100 2858 2100 2858
Treća osoba775 1234 782 1010 782 1021 782 1280 790 1288 794 1040 813 1055 820 1063 824 1071 1373 824 1071 1391 844 1084 844 1101 824 1118 841 1136 878 1154 876 1172 1494 894 1186 1508 932 1204 946 1223 945 1242 945 1242 965 1242
STANDARD DELIMIČNI POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1019 1707 1010 1333 1010 1352 1010 1755 1038 1783 1029 1378 1056 1401 1063 1413 1071 1420 1885 1091 1420 1927 1091 1442 1091 1468 1091 1490 1117 1512 1139 1539 1141 1561 2055 1188 1588 2098 1211 1612 1234 1635 1262 1663 1262 1663 1262 1663
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1646 3025 1694 2309 1694 2344 1694 3180 1729 3215 1728 2393 1782 2446 1797 2465 1816 2480 3440 1836 2480 3508 1836 2528 1836 2575 1836 2623 1879 2668 1927 2717 1956 2767 3780 2025 2817 3847 2075 2867 2122 2914 2173 2966 2173 2966 2173 2966
Treća osoba794 1272 801 1033 801 1048 801 1322 809 1329 816 1071 835 1090 843 1097 851 1105 1420 851 1105 1434 871 1118 871 1136 851 1150 864 1168 902 1186 900 1200 1536 914 1219 1554 953 1234 967 1252 966 1272 966 1272 986 1272
STANDARD POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1049 1767 1041 1378 1041 1394 1041 1816 1068 1843 1060 1420 1086 1447 1094 1454 1101 1462 1948 1121 1462 1990 1121 1488 1121 1510 1121 1533 1144 1560 1170 1583 1173 1610 2122 1220 1634 2166 1244 1658 1268 1686 1296 1710 1296 1710 1296 1710
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1703 3147 1755 2393 1755 2431 1755 3302 1790 3337 1789 2480 1839 2534 1858 2549 1877 2568 3565 1897 2568 3634 1897 2616 1897 2665 1897 2710 1941 2760 1990 2810 2020 2861 3909 2091 2912 3981 2142 2960 2189 3012 2242 3065 2242 3065 2242 3065
Treća osoba816 1322 824 1071 824 1082 824 1371 832 1379 839 1105 862 1124 866 1131 873 1139 1467 873 1139 1481 893 1153 893 1171 873 1186 891 1200 926 1219 920 1233 1581 939 1248 1596 974 1267 989 1282 988 1297 988 1297 1008 1297
FAMILY ROH | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1623 2976 1664 2264 1664 2298 1664 3115 1699 3151 1698 2347 1747 2401 1763 2416 1782 2435 3366 1802 2435 3429 1802 2478 1802 2521 1802 2568 1844 2612 1892 2656 1916 2705 3685 1980 2750 3755 2029 2796 2075 2846 2122 2893 2122 2893 2122 2893
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1201 2102 1219 1629 1219 1652 1219 2188 1251 2216 1242 1686 1276 1720 1284 1732 1295 1743 2354 1315 1743 2404 1315 1773 1315 1799 1315 1829 1345 1860 1375 1891 1386 1922 2567 1437 1954 2618 1468 1985 1500 2018 1532 2050 1532 2050 1532 2050
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)499 682 481 559 481 560 481 669 482 670 483 563 485 566 486 567 487 567 694 487 567 700 487 574 487 580 487 587 493 593 499 600 506 606 739 512 612 745 518 619 526 625 532 633 532 633 532 633
Četvorokrevetna po osobi1121 1935 1128 1504 1128 1523 1128 1998 1159 2030 1151 1553 1177 1584 1189 1591 1200 1603 2151 1220 1603 2195 1220 1627 1220 1655 1220 1683 1244 1708 1273 1737 1277 1766 2342 1326 1792 2388 1356 1822 1382 1848 1412 1878 1412 1878 1412 1878
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A