ATIKA

POLASCI OD 01.08.-01.10.2021. OD 54 EVRA PO OSOBI

ATOS

POLASCI OD 01.08.-01.10.2021. OD 38 EVRA PO OSOBI

KORINTSKI ZALIV

POLASCI OD 01.08.-01.10.2021. OD 48 EVRA PO OSOBI

KAMENA VOURLA

POLASCI OD 01.08.-01.10.2021. OD 36 EVRA PO OSOBI

KASANDRA

POLASCI OD 01.08.-01.10.2021. OD 22 EVRA PO OSOBI

LUTRAKI

POLASCI OD 01.08.-01.10.2021. OD 24 EVRA PO OSOBI

PILION

POLASCI OD 01.08.-01.10.2021. OD 29 EVRA PO OSOBI

SITONIJA

POLASCI OD 01.08.-01.10.2021. OD 25 EVRA PO OSOBI