CARI JUZNE ITALIJE AVIO BUS 06.05.2024.

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI
(Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate)

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz direktim čarter letom avio kompanije Air Serbia na relaciji Beograd - Napulj, avio-takse 25,06€ (konačan iznos avio-taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48h pre započinjanja putovanja), prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, vožnja trajektom na relaciji Bari – Dubrovnik, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u hotelima 3* na bazi 6 noćenja sa doručkom (doručak - kontinentalni švedski sto), razgledanje gradova prema programu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
Turistička taksa: Napulj 2-4€, Dubrovnik oko 2€ (takse su po osobi po noći, plaćaju se na recepciji hotela - cena varira u zavisnosti od kategorizacije hotela), fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:
Okolina Napulja (Casoria, Aversa, Villaricca…): Plaza 3* www.hotelplaza-aversa.it, City 3* www.cityhotelbusiness.com; La Lanterna 3* www.hotelristorantelalanterna.it; Le Chemineee 4* www.lecheminee.com  ili sličan;
Bari (okolina): Riva del Sole 4* www.hotelrivabari.com ili sličan;
Dubrovnik (okolina): Villas Plat 3* www.villas-plat.com ili sličan.

Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke a u nekim hotelima samo slatko pecivo.
Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Pompeji sa ulaznicom – 45€; Matera – 20€; Polinjano a Mare, Monopoli i Alberobelo – 30€;
Galipoli, Leće i Ostuni – 30€;
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 45 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČINI PLAĆANJA:
* gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
* čekovima građana do 6 mesečnih rata. 
* platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
* kreditnim karticama Intesa banke moguće je pladati do 6 jednakih mesečnih rata.
* kreditnim karticama NLB Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
* preko računa. 
* kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
* administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP). 

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana i ostalih uslova prodaje.

• Konačna uplata mora biti izvršena najkasnije 15 dana pre puta. Putnici koji ne izvrše celokupnu uplatu zaključno sa 15 dana pre polaska na put, smatraju se odustalim. Rezervaciju se tretira kao otkazana, a naplaćeni avans od 40% zadržava.

• Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ili apartmana nije u funkciji za šta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima gde je ishrana je na bazi švedskog stola, hoteli zadržavaju pravo da usled nepredvidjenih okolnosti ili nedovoljnog broja gostiju promene način služenja obroka (bez prethodne najave).

• Specijalni zahtevi (pogled, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata  na licu mesta, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobijaju po dolasku u hotel, na recepciji hotela. Organizator putovanja ne garantuje usluge ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate (na upit).

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Slike soba u brošuri i na sajtu su tu radi osnovne informacije. Većina hotela ima nekoliko vrsta soba, tako da ne mora znaćiti da će smeštaj biti u sobi sa slike.

• Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja. Smeštaj je u dvokrevetnim sobama, osim ako je drugačije naglašeno. U većini hotela moguće je dodati jedan ili dva pomoćna kreveta u sobu, što utiče na komfor smeštaja. U cenovniku je na nekim mestima naglašeno: soba za 2-3, ili 2-4 osobe. Podrazumeva se da se radi o ukupnom broju osoba, računajući i decu. Dva kreveta su normalne veličine, ostali su pomoćni. Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili dvosed/sofa/fotelja na rasklapanje.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

• Fakultativni izleti i posete nisu sastavni deo programa putovanja. Organizator putovanja nije odgovoran za kašnjenja, kvalitet organizacije i cenu fakultativnih izleta i poseta - čiji je organizator lokalna agencija na destinaciji. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima. Za fakultativne izlete obavezno je prijavljivanje u agenciji, a plaćanje po dolasku na destinaciju.

• Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Italija. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu zemlje u koju putuju. Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 3 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Putno zdravstveno osiguranje je obavezno za zemlje EU. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.

• Za realizaciju programa je potrebno minimum 50 putnika. Organizator može da raskine ugovor o organizovanju putovanja i da pre otpočinjanja putovanja isplati putniku ukupno uplaćena sredstva za turističko putovanje kada je: broj lica prijavljenih za turističko putovanje manji od minimalnog broja predviđenog ugovorom i organizator obavesti putnika o raskidu u roku koji je određen ugovorom, koji ne može biti kraći od: 20 dana pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju duže od šest dana; sedam dana pre otpočinjenja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana; 48 sati pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju kraće od dva dana.

• Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.

• Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja. Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 20kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8kg.

• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima bez preke potrebe. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free".

• Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Big Blue Group d.o.o.

• Big Blue Group d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP D.O.O. je 20 dana pre početka putovanja.  BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa n monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.
Cenovnik br.1 važi od 14.03.2024.godine
 
CARI JUZNE ITALIJE AVIO-BUS-
 
 

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela 


   
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:
Okolina Napulja (Casoria, Aversa, Villaricca…): Plaza 3* www.hotelplaza-aversa.it, City 3* www.cityhotelbusiness.com; La Lanterna 3* www.hotelristorantelalanterna.it; Le Chemineee 4* www.lecheminee.com ili sličan;
Bari (okolina): Riva del Sole 4* www.hotelrivabari.com ili sličan;
Dubrovnik (okolina): Villas Plat 3* www.villas-plat.com ili sličan.

Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke a u nekim hotelima samo slatko pecivo.
Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.
 


 
 
 

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela 


   
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:
Okolina Napulja (Casoria, Aversa, Villaricca…): Plaza 3* www.hotelplaza-aversa.it, City 3* www.cityhotelbusiness.com; La Lanterna 3* www.hotelristorantelalanterna.it; Le Chemineee 4* www.lecheminee.com ili sličan;
Bari (okolina): Riva del Sole 4* www.hotelrivabari.com ili sličan;
Dubrovnik (okolina): Villas Plat 3* www.villas-plat.com ili sličan.

Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke a u nekim hotelima samo slatko pecivo.
Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.
 


 

ČARI JUŽNE ITALIJE
NAPULJ – BARI – DUBROVNIK
sa fakultativnim posetama: Matera, Polinjano a Mare, Monopoli, Alberobelo, Galipoli, Leće i Ostuni

7 dana (6 noćenja) – avionom, autobusom i trajektom
Termin putovanja: 06. Maj – 12. Maj 2024.


VERZIJA PROGRAMA U PDF-u


Napulj je muzika, pozorište, Vezuv, kafa, pica, more, boje, zvuci i mirisi koji osvajaju, zavode. Ovaj grad nije meta velikog broja turista iako je jedan od najlepših u Evropi. Pulja sa svojim prepoznatljivim belim gradićima, utvrđenjima, ravnom, nerazuđenom obalom i kristalno čistim morem predstavlja jedan od najinteresantnijih delova Italije, drugačiji po arhitekturi, neotkriven i zanimljiv. Napulj je sunčan, živopisan, dojmljiv i nezaboravan. Dubrovnik je grad bogatog kulturno-umetničkog života. Tokom šetnje Stradunom, uskim ulicama i trgovima, monumentalnim zidinama i tvrđavama posetioci se susreću s lepotom njegovog urbanog jezgra. 

Dan 1
BEOGRAD
(06.05.2024.) BEOGRAD - NAPULJ (OKOLINA) Sastanak putnika na beogradskom aerodromu ‘’Nikola Tesla” dva sata pre poletanja. Poletanje za Napulj (tačno vreme poletanja znaće se 2 dana pred put). Direktan čarter let za Napulj kompanijom Air Serbia. Dolazak na aerodrom u Napulju nakon sat i po leta. Transfer do hotela. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 2
NAPULJ
(07.05.2024.) NAPULJ (OKOLINA) - BARI Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Pompeji. Fakultativna poseta Pompejama. U I veku naše ere, Pompeja je bila jedna od najlepših i najbogatijih varoši Rimskog carstva. U avgustu mesecu 79. godine naše ere, lava je prekrila i skamenila grad i tako ga „čuvala“ narednih 1500 godina. Na taj način sačuvana je do danas jedinstvena slika arhitekture, urbanizma i načina života jednog bogatog grada drevne Imperije. Oblizak grada i to Bazilike, foruma, trga, Macelluma, termalnih kupatila, kuće, pekare, javne kuće, teatra... Polazak za Napulj. Po dolasku panoramsko razgledanje grada autobusom: staro gradsko jezgro Napulja je uvršteno na listu svetske kulturne baštine UNESCO-a. Za ovaj grad se vezuje i nastanak jednog od omiljenih jela širom sveta-pice. Obilazak počinje panoramom luke, koja je peta po značaju na Mediteranu, panorama trga Garibaldi, ulica Umberta I, Trg Municipio sa Anžujskim dvorcem - Kastel Nuovo… Nastavak pešice do Trga plebiscita, kraljevske palate, galerije Umberta I, nacionalnog teatra, španskih kvartova i trgovačke ulice Via Toledo. Slobodno vreme do polaska za Bari. Po dolasku smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 3
BARI
(08.05.2024.) BARI (okolina) – MATERA – BARI (okolina) Doručak. Panoramsko razgledanje grada: Katedrala Svetog Sabinija, Bazilika Svetog Nikole, zamak Svevo, upoznavanje sa starim gradom… Slobodno vreme ili fakultativni polazak za Materu, evropsku prestonicu kulture 2019. godine, bisera pokrajine Basilicate i prvog grada na jugu Italije uvrštenog na listu UNESCO kulturne baštine. Odlazak do vidikovca odakle se pruža nestvaran pogled na drevne Sasije – stari deo Matere koji još nazivaju i gradom duhova zbog napuštenih kuća. Veliki broj napuštenih kuća-pećina je renovirano i sada su tu prodavnice, kafići, restorani, hosteli... Istorija i tradicija plene na svakom koraku. Slobodno vreme za ručak i individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 4
BARI
(09.05.2024.) BARI (okolina) – POLINJANO A MARE – MONOPOLI – ALBEROBELO – BARI (okolina) Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Polinjano, Monopoli i Alberobelo. Polinjano je jedno od najlepših priobalnih gradića južne Italije, poznat kao dragulj Jadrana. Sagrađen je na stenama iznad mora sa uskim živopisnim uličicama, okružen kristalno čistim morem. Polinjano je mesto rođenja čuvenog Domenika Modunja koji se proslavio po svojoj čuvenoj pesmi Volare. Šetnja istorijskim centrom grada koji obiluje ostacima arapske, vizantijske, španske i normanske kulture, trg Sat tornja… Slobodno vreme za uživanje. Polazak za Monopoli, jedan od najlepših malih gradova Apulje. Šetnja šarmantnim gradićem uz panoramsko razgledanje: katedrala Sv. Stjepana koja datira iz XI veka, tvrđava Karla V iz XVI veka. Kraće slobodno vreme. Polazak za Alberobelo, slikoviti gradić koji se nalazi na listi UNESCO-ve kulturne baštine a poznat je po belim kućicama sa piramidalnim krovovima zvanih trula. Iako se u čitavoj dolini Itria mogu videti takve kućice upravo se u bajkovitom Alberobelu nalazi najveća koncentracija od preko 1500 najbolje očuvanih trula. U velikom broju kućica i danas žive ljudi. Razgledanje grada. Slobodno vreme za uživanje. Povratak u Tore a Mare. Noćenje.
Dan 5
BARI
(10.05.2024.) BARI (okolina) – GALIPOLI – LEĆE – OSTUNI – BARI (okolina) Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Galipoli, Leće i Ostuni. Polazak za Galipoli, gradić koji se smestio na krajnjem jugoistoku Italije. Razgledanje grada: stara trgovačka luka, katedrala Sv. Agate, Grčka fontana… Slobodno vreme. Polazak za Leće, grad koga nazivaju baroknim biserom poluostrva Salento, koji se nalazi na samom vrhu “pete italijanske čizme”. Nazivaju ga još i Firenca juga ili kraljica baroka. Obilazak istorijskog centra Leća: portico Napulja sa trijumfalnom kapijom, palata Vlade, trg Oronco, Katedralni trg… Slobodno vreme za uživanje. Nastavak puta do gradića Ostuni, poznatog kao Beli grad zbog mnogobrojnih zgrada izgrađenih od belog kamena. Razgledanje grada. Kraće slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 6
DUBROVNIK
(11.05.2024.) BARI (okolina) – DUBROVNIK (okolina) Doručak. Napuštanje hotela i polazak za luku Bari. Ukrcavanje na trajekt. Plovidba do Dubrovnika Jadranskim morem. Dolazak u Dubrovnik nakon okvirno 8h plovidbe. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Dan 7
BEOGRAD
(12.05.2024.) DUBROVNIK – VIŠEGRAD – BEOGRAD Doručak. Razgledanje ‘’Bisera Jadrana’’ u pratnji vodiča: palata Sponza, Orlandov spomenik, srednjevjekovna tvrđava Lovrenac, šetnja Stradunom... Slobodno vreme do polaska za Beograd. Usoutna pauza u Višegradu. Odlazak do starog mosta, čuvene ''Ćuprije na Drini'', spomenika Ive Andriću i Andrićgrada, koji je izgradio Emir Kusturica uz podršku Vlade Republike Srpske u čast jedinog našeg Nobelovca. Nastavak putovanja za Beograd teritorijom Bosne i Hercegovine i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u večernjim satima.