Social Network

   PREMIJUM USLOVI PUTOVANJA


  Premijum putnik ima privilegiju otkaza aranžmana do 10 dana pred put bez troškova.

  Premijum uslovi putovanja, su u ponudi samo za programe putovanja u kojima je naznačeno da postoji mogućnost uplate PREMIJUM USLOVA PUTOVANJA.

  Naknada za ugovaranje Premijum uslova putovanja iznosi 3% vrednosti aranžmana koju putnik može uplatiti odmah po rezervaciji putovanja ili najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja Ugovora.

  Premijum uslovi putovanja obezbeđuju privilegovane uslove rezervacije putovanja i mogućnost jednostranog raskida putovanja, po premijum uslovima otkaza.

  Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora i uplatom akontacije. Ostatak obavezne akontacije obavezan je uplatiti u roku od 60 dana, računajući od dana zaključenja Ugovora. Putnik je obavezan ukupan iznos cene aranžmana izmiriti najkasnije 15 dana pre početka putovanja.


  Prekoračenjem ovog roka za uplatu Putnik gubi mogućnost ugovaranja Premijum uslova otkaza i na rezervaciju se primenjuju uslovi i rokovi koji se odnose na standardne uslove otkaza putovanja definisanih u Opštim uslovima putovanja.
  Putnik koji ugovori Premijum uslove putovanja, ima pravo jednostranog otkaza putovanja, podnošenjem pismenog otkaza Organizatoru do 10 dana pre dana planiranog početka putovanja, bez obaveze navođenja razloga za otkazivanje putovanja.

  U tom slučaju, Organizator će Putniku izvršiti povrat celokupno uplaćenog novčanog iznosa, osim iznosa u visini 3% vrednosti ugovorenog aranžmana, koji je uplaćen po osnovu Premijum uslova putovanja.

  Ako se putovanje otkaže 9 do 0 dana pre početka putovanja ili neposredno na polasku ili u toku putovanja, naknada za otkaz putovanja iznosi 100% ukupne cene aranžmana.