VELIKA GRCKA TURA BUS AVIO 22.04.2023. NOVI

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI (Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate)

FIRST MINUTE PONUDA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ SOBA I PRIMENJUJE SE DO 15.04.2023. ILI DO POPUNE PREDVIĐENIH KAPACITETA

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u dvokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u hotelima 3* na bazi 6 noćenja sa doručkom (doručak - kontinentalni švedski sto), razgledanje gradova prema programu, prevoz direktnim čarter letom avio kompanije Air Serbia na relaciji Atina - Beograd, avio-takse oko 33€ (konačan iznos avio-taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48h pre započinjanja putovanja), usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Boravišna taksa oko 1.5€ po osobi po noći (plaćanje na licu mesta), fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Delfi – 20€;  –  Olimpia – 15€; – Mikena, Epidaurus, Nafplion – 50€;
Akropolj - 35€; – Sunion – 30€
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 50 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:
Solun: Telioni 3* www.telioni.gr , Vergina 3* www.vergina-hotel.gr ili sličan;
Delfi: Pan – Artemis 3* www.panartemis.gr, Varonos 3* www.hotel-delphi.gr ili sličan;
Kalamata: Galaxy 3* www.hotel-galaxy.gr ili sličan;
Atina: Achillion 3* www.achillionhotel.com ili sličan.
Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.
Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.bigblue.rs 7 dana pre polaska na put.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata. 
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je pladati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa. 
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP). 

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs 

Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima. Za realizaciju fakultativnog izleta potrebno je najmanje 50 učesnika. Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja. Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 20kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8kg. Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

Za realizaciju programa je potrebno minimum 120 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta. Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP D.O.O. je 20 dana pre početka putovanja. BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja
(satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.

Cenovnik br.3 važi od 27.03.2023.godine
HOTEL 3* VELIKA GRCKA TURA-
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:
Solun: Telioni 3* www.telioni.gr , Vergina 3* www.vergina-hotel.gr ili sličan;
Delfi: Pan – Artemis 3* www.panartemis.gr, Varonos 3* www.hotel-delphi.gr ili sličan;
Kalamata: Galaxy 3* www.hotel-galaxy.gr ili sličan;
Atina: Achillion 3* www.achillionhotel.com ili sličan.

Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.
Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.bigblue.rs 7 dana pre polaska na put.
 


 
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:
Solun: Telioni 3* www.telioni.gr , Vergina 3* www.vergina-hotel.gr ili sličan;
Delfi: Pan – Artemis 3* www.panartemis.gr, Varonos 3* www.hotel-delphi.gr ili sličan;
Kalamata: Galaxy 3* www.hotel-galaxy.gr ili sličan;
Atina: Achillion 3* www.achillionhotel.com ili sličan.

Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.
Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.bigblue.rs 7 dana pre polaska na put.
 


 

VELIKA GRČKA TURA
SOLUN – METEORI – DELFI – OLIMPIA – KALAMATA – ATINA 
sa fakultativnim obilascima lokaliteta Delfi, Olimpie, Mikene, Epidaurusa, Nafpliona, Akropolja i rta Sunion

7 dana (6 noćenja) - autobusom i avionom

Termin putovanja: 22.april - 28.april 2023.

FIRST MINUTE PONUDA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ SOBA I PRIMENJUJE SE DO 15.04.2023. ILI DO POPUNE PREDVIĐENIH KAPACITETA 

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Grčka – kolevka evropske civilizacije, kolevka demokratije, zemlja antičke kulture i Olimpijskih igara, zemlja prelepih plaža, more tirkizne boje, tradicionalna grčka kuhinja i još mnogo toga privlači veliku pažnju turista iz svih krajeva sveta. Zemlja čija je daleka prošlost utkana u najpoznatije mitove i legende.
 

Dan 1
BEOGRAD
(22.04.2023.) BEOGRAD – SOLUN Polazak autobusa iz Beograda u 06:00h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dva dana pred putovanje). Vožnja teritorijom Srbije, Severne Makedonije i Grčke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Solun. Panoramsko razgledanje grada: ulica Nikis, Aristotelov trg, Bela kula, spomenik Aleksandru Velikom, ostaci Teodosijevih zidova, Rotonda, Galerijusov trijumfalni slavoluk, spomenik Venizelosu... Poseta srpskom vojničkom groblju na Zejtinliku. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Noćenje.
Dan 2
SOLUN
(23.04.2023.) SOLUN – METEORI – DELFI Doručak. Polazak prema regiji Tesalija, do gradića Kalambaka i veličanstvenom kompleksu vizantijskih manastira sagrađenih na stenama starim nekoliko desetina miliona godina. Odlazak do najviše stene i poseta manastiru Megalo Meteoro. Kraća pauza i nastavak putovanja prema idiličnom planinskom mestu Delfi. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 3
DELFT
(24.04.2023.) DELFI – OLIMPIA – KALAMATA Doručak. Slobodno vreme do polaska prema Peloponezu ili fakultativni poseta najvećem proročištu antičke Helade – Delfi. Po dolasku razgledanje velikog Apolonovog svetilišta: ostaci svetog puta, rimske agore, riznica među kojima je jedino sačuvana Atinska, centra sveta – Omfalosa, poligonalnih zidova, Apolonovog hrama, pozorišta i drugo. Poseta lokalnom muzeju u kome se čuvaju pokretni eksponati sa lokaliteta a predstavljeni kroz bogatu zbirku arhajske, klasične i rimske skulpture. Polazak prema Peloponezu. Vožnja uz Jonsko more kroz Etoliju do velikog mosta (jedan od tri te vrste na svetu) koji spaja kopnenu Grčku i sunčani Peloponez. Posle prelaska Korintskog zaliva nastavak putovanja do Antičke Olimpije. Po dolasku slobodno vreme ili fakultativna poseta velikog arheološkog lokaliteta i mesta gde su 776. p.n.e. počele prve organizovane Olimpijske igre: Zevsov i Herin hram, Filipion, Leonideon (preteča hotela), ostaci Fidijine radionice, Nimfeon, stoa “Eho” i veliki stadion gde su održavana takmičenja. Poseta jednom od najvrednijih muzeja Grčke u kome se čuvaju eksponati i kompozicije sa lokaliteta (Zevs i Ganimed, Hermes i mali Dioniz – Praksitelovo remek delo iz 340. g. p.n.e., Atina Nike, Miltijadov šlem, Fidijine alatke…). Nastavak puta. Dolazak u Kalamatu. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 4
KALAMATA
(25.04.2023.) KALAMATA – MIKENA – EPIDAURUS – NAFPLION – KALAMATA Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog izleta za Mikenu, Epidaurus i Nafplion. Po dolasku u Mikenu razgledanje najstarijeg grada kopnene Evrope: ostaci kiklopskih zidova, Lavljih vrata, kraljevskog kruga grobova i Megarona (kraljevske palate) kao i Atrejeve riznice – čuda tehnike XIV veka p.n.e. Sledi nastavak putovanja do Epidaurusa – svetilišta boga Asklepija. Po dolasku razgledanje antičkog pozorišta poznatog po izuzetnoj akustici. Vožnja do Nafpliona – nekada glavnog grada Grčke. Slobodno vreme za uživanje. Povratak u Kalamatu. Noćenje.
Dan 5
ATINA
(26.04.2023.) KALAMATA – ATINA Doručak. Polazak za Atinu. Usputni pauza kod Korintskog kanala i nastavak putovanja prema Atini. Po dolasku u Atinu panoramsko razgledanje grada autobusom: gradski trgovi Omonija i Sintagma, spomenik Kolokotronisu, stari i novi Parlament, Kraljevska bašta, Predsednička palata, Evzoni – nacionalna garda, galerija Zapion, Zevsov hram na Marsovom polju, trijumfalna Hadrijanova kapija i stadion Kalimarmaro na kome su 1896. godine održane prve Olimpijske igre modernog doba i gde je bio cilj maratonske trke Letnjih olimpiskih igara 2004. godine. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 6
ATINA
(27.04.2023.) ATINA Doručak. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti ili fakultativna poseta kompleksu iz “zlatnog doba” Periklove Atine na Akropolju: Propileji, hram Beskrilne pobede, Erehtejon, Partenon. Slobodno popodne ili falultativni izlet do najjužnije tačke Balkanskog poluostrva – rta Sunion, gde se nalaze i ostaci Posejdonovog hrama, posvećenog bogu mora. Vožnja do luke Pirej. Posle kraće pause u živopisnoj luci vožnja kroz poznata letovališta na Apolonovoj obali, nastavak putovanja ka steni gde se, prema mitologiji, sa ovim svetom rastao legendarni atinski kralj Egej i svoje ime podario okolnom moru. Na uzvišenju dominiraju ostaci nekadašnjeg hrama posvećenog Posejdonu, bogu mora. U povratku za Atinu kratka poseta poznatom letovalištu Glifada. Noćenje.
Dan 7
BEOGRAD
(28.04.2023.) ATINA – BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela. Transfer do aerodroma za direktan čarter kompanijom Air Serbia (tačno vreme leta biće poznato 2 dana pred povratak). Sletanje na beogradski aerodrom.