Nekada jedan od važnijih gradova rimske imperije i grad bogate kulturno-istorijske baštine. Iz tri vrela sa dubine 1050-1590 m, izvire voda temperature 39-54°C koja je veoma korisna pri lečenju i rehabilitaciji. Danas su jedne od najmlađih termi u Sloveniji koje sa očuvanim srednjovekovnim dvorcem i jezgrom, prelepim jezerom, uz raskošan hotel i bogatu ponudu usluga predstavlja idealno mesto za Vaš odmor.